Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Flygresor och typ 1-diabetes

Om du har typ 1-diabetes och ska åka på längre eller kortare flygresor bör du veta hur en sådan resa påverkar ditt insulinbehov och hur insulinet ska förvaras och tas med.


Uppdaterad den: 2012-12-22

Annons

Det är givetvis inga problem att resa med flygplan även om du har typ 1-diabetes och använder insulin. Men det finns en del saker du måste tänka på. Mycket av det här är kopplat till hur du ska förvara insulin och annan diabetesutrustning på resan.

Den första punkten är att insulin inte ska förvaras i resväskan – utan i handbagaget. För när flygplanet kommer upp på hög höjd blir det minusgrader i lastrummet. Det tål inte insulinet. Lyckligtvis är det tillåtet att ta med sig vätska som är nödvändig av medicinska orsaker. Enligt Transportstyrelsen gäller detta mediciner som ska användas under hela resan – alltså även under vistelsen på resmålet. När det gäller receptbelagd medicin kan du bli ombedd att visa att den är nödvändig för dig. Detta kan du exempelvis göra genom att visa upp att din receptbelagda medicin har en etikett med ditt namn på, visa upp recept eller utdrag från apoteket, eller visa upp ett läkarintyg. Ta därför med dig dokumentation, till exempel ett intyg (på engelska) från din läkare, som bekräftar vilken sorts mediciner och utrustning du måste ha med dig. I många länder är det viktigt med en officiell stämpel på ett sådant intyg, till exempel en stämpel från ett sjukhus.

Ta med originalförpackningen

Enligt artikeln Flying with Diabetes i tidskriften Clinical Diabetes får du bara ta med sprutor och insulinpennor på flygplanet om ampullerna/förpackningarna med insulin är försedda med den etikett med personliga (namn är angivet) doseringsanvisningar som apoteket skriver ut. Ta därför med originalförpackningen där den här etiketten vanligen är påklistrad. Nålarna som används till glukosmätningar måste ha skydd och du måste ha med en glukosmätare där tillverkarens namn är tydligt. Glukagonsprutan måste också vara i originalförpackningen och försedd med etikett från apoteket. Se även Disabilities and Medical Conditions från amerikanska Transportation Security Administration.

Annons
Annons

Röntgenstrålarna påverkar inte insulinet

Enligt en artikel i Clinical Diabetes från 2003 har inte röntgenstrålar som används i säkerhetskontroller på flygplatsen någon påverkan på varken insulin, glukosmätare, insulinpump eller annan diabetesutrustning. Om du ändå är orolig kan du be säkerhetsvakterna om att undersöka din medicin manuellt.

På flygresor sitter vi ofta mycket stilla och äter ofta kolhydrater – något som kan leda till ökat insulinbehov. Känslor som stress eller spänning kan också ge högre plasmaglukos. Därför bör du mäta plasmaglukos ofta under resan. Trycket i kabinen kan leda till att det uppstår luftbubblor i insulinpennans behållare. För att undvika detta tar du bort nålen genast efter att du har tagit en injektion.

Vänta med att ta insulin tills maten har blivit serverad

Ät vanlig mat på flyget – ”diabetesmat” är i regel mat med väldigt lågt kolhydratinnehåll, som är anpassad för personer med typ 2-diabetes som behöver gå ner i vikt. Ta inte snabbverkande insulin innan maten har placerats framför dig – ibland kan det ta lite tid från det att serveringen börjar tills du får maten.

Se till att ha med dig sockerhaltig mat om du skulle få lågt plasmaglukos. Det kan också vara bra att ta med en matlåda med vanlig mat om det skulle uppstå förseningar eller om det blir svårt att få tag i mat under resans gång eller vid ankomst.

Du kan med fördel använda två klockor på resan, en som visar ”ny” tid och en som visar tiden hemma. På så sätt håller du lättare koll på när det är dags för mat och insulindoser.

Se till att få i dig vätska under resan och var måttlig med alkoholintaget. Intag av stora mängder alkohol ökar risken för lågt plasmaglukos, och det finns ingen anledning att ta sådana risker när du är i luften.

Annons
Annons

Passage av tidszoner

Om du ska resa långt och passera flera tidszoner måste insulinbehovet justeras på vägen. Reser du norrut eller söderut kommer det vanligen inte vara nödvändigt att justera insulindoserna. Reser du österut eller västerut och passerar mer än fem tidszoner måste du justera doserna. Reser du österut blir dagen kortare och insulindoserna tätare än normalt, vilket kan leda till lågt plasmaglukos. Reser du västerut blir dagen längre och insulindoserna måste ökas. Det är viktigt att observera att denna ordination inte alltid stämmer, skriver författarna till artikeln ”Have Insulin, will fly” i tidskriften Clinical Diabetes. Oavsett om du har diabetes eller inte är det vanligt att få jet-lag när du passerar flera tidszoner.

Det mest effektiva kan vara att endast använda snabbverkande insulin på resan. Då går du genast över till dygnsrytmen på resmålet.

Kom ihåg tilläggsutrustning till pumpen

Använder du insulinpump är det bara att fortsätta med din vanliga rutin med fasta doser och måltidsdoser. När du ankommer till resmålet kan du ändra tidsinställning på pumpen. Det kan vara tryggare att tillåta att plasmaglukos blir lite högre än normalt de första dagarna än att riskera att plasmaglukos blir för lågt. Förutom pumpen bör du ta med långtidsverkande insulin och vanligt eller snabbverkande insulin samt tillhörande utrustning. Du bör också ta med extra insulinpenna och extra batteri till pumpen, om pumpen skulle bli förstörd eller batterierna ta slut.

Fundera på att ta med snabbverkande insulin även om du vanligtvis inte använder det. Det kan göra det enklare att behandla högt plasmaglukos, eller tackla eventuell sjukdom på resan.

Sist men inte minst – ha en trevlig resa!


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.