Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Lymfom

Olika behandlingsstadier vid KLL, remission och relaps

Vid kronisk lymfatisk leukemi, KLL, finns det olika stadier för behandling: watch and wait, första linjens behandling samt behandling som sätts in när sjukdomen blir aktiv igen, efter att man redan fått behandling tidigare. De kallas andra linjens behandling, tredje linjens behandling och så vidare. Här kan du läsa mer om de olika behandlingsstadierna. 


Publicerad den: 2023-11-01
Författare: Elina Mattsson, Redaktör, Netdoktor

Annons

Watch and wait – ingen behandling

Många patienter som får diagnosen KLL har inte indikation för behandling när diagnosen ställs. Det betyder att de inte har fått några symtom på sjukdomen, eller mycket långsamt fortskridande symtom, därför har man ännu ingen nytta av behandling vid det här stadiet. 

Det är många stora studier som har visat att man inte har någon nytta av behandling av KLL innan sjukdomen leder till symtom, såsom dåliga blodvärden eller kraftigt förstorade lymfkörtlar, mjälte eller lever. 

KLL-patienter som inte får behandling direkt följs istället av vården med regelbundna kontroller för att kontrollera sjukdomsaktiviteten. Behandling startar enbart om symtom eller sjukdomstecken uppkommer. Men en stor andel, cirka en tredjedel av alla patienter, behöver faktiskt aldrig behandlas.  

Läs mer om watch and wait vid KLL här.

Annons
Annons

Första linjens behandling vid KLL

Annons
Annons

Första linjens behandling är den första behandlingen man får för sin sjukdom. Vid KLL startas behandling om patienten får symtom av sin sjukdom, så kallade allmänsymtom:

 • ofrivillig viktnedgång

 • feber utan tecken till infektion

 • onormal trötthet

 • uttalade nattliga svettningar 

En annan orsak till behandling är försämrade blodvärden (lågt hemoglobinvärde och/eller lågt värde av blodplättar) som beror på försämrad produktion av dessa blodkroppar i benmärgen. 

Vilken behandling man får beror på flera faktorer

I valet av behandling vid KLL, tas hänsyn till flera olika faktorer. Ingen person med KLL är den andra lik och sjukvården måste därför utgå från den enskilda personen och hens sjukdom. 

Faktorer som sjukvården tar hänsyn till är bland annat:

 • ålder

 • samsjuklighet (om man också har andra sjukdomar)

 • Avvikelser (mutation) i TP53-genen 

 • IGHV-status (muterad eller omuterad KLL) 

Läs mer om dessa faktorer och valet av behandling här.

Vad är remission vid KLL?

När man får behandling för KLL är målet att hamna i ett tillstånd där symtomen och sjukdomsaktiviteten delvis avtagit eller tillfälligtvis helt försvunnit. Det här tillståndet kallas remission. Man kan då ha en period där man inte behöver någon behandling. Remission kan hålla i sig i flera år. 

Efter en tid tenderar KLL-sjukdomen att komma tillbaka och bli mer aktiv igen. Det kallas då relaps. När det sker kan man behöva behandling igen. Den ökade sjukdomsaktiviteten sker dock oftast inte plötsligt. Sjukvården kommer ha god tid på sig att följa sjukdomen och se när det är dags att sätta in behandling igen. 

Behandlingsomgång nummer två kallas för andra linjens behandling och behandlingsomgång tre för tredje linjens behandling, och så fortsätter det så.   

Många personer som har behandlingskrävande KLL kan uppleva flera remissioner med ytterligare behandlingsomgångar. Remissionerna tenderar att bli kortare ju fler behandlingsomgångar som genomförs.

Delta i kliniska prövningar

Som cancerpatient kan man också få frågan om man vill delta i en klinisk prövning, alltså en studie där man vill undersöka effekten av exempelvis nya läkemedel. Sådana prövningar utförs för att förbättra befintliga behandlingar och för att utveckla nya behandlingsmetoder.

Som patient kan du även själv undersöka möjligheten att vara med i en studie. Läs mer här om hur du gör då. 

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

 

  Källor

 • - https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/chronic-lymphocytic-leukaemia-cll/treatment/decisions

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons