Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Behandling | Pollenallergi

Behandling av pollenallergi

Som pollenallergiker är det av naturliga skäl inte lätt att undvika exponering för pollen och samtidigt leva ett normalt liv med arbete eller studier. Det går dock att reducera exponering för de högsta halterna av pollen genom att ta del av de pollenprognoser som lämnas i media.
Annons

Man kanske exempelvis kan flytta en joggingtur eller långpromenad till en annan dag eller genomföra den tidigt på morgonen, då pollenhalten är lägre än under dagen. Luftföroreningar, till exempel bilavgaser, ökar pollenallergenens effekt och då är det förstås en fördel om det går att undvika utomhusvistelse under den värsta rusningstrafiken. Halterna av pollen inomhus är mycket lägre än ute förutsatt att vädringen är sparsam.

Medicinering vid pollenallergi

Pollenallergi ger symtom från näsa, ögon och ibland svalg. Vissa personer får dessutom astmabesvär. Ögon- och nässymtomens svårighetsgrad kan variera från mycket lindriga till svåra. Med lindriga symtom menas sådana som inte påverkar sömn eller stör arbete, skola eller fritidsaktiviteter. Om sömnen försämras och/eller arbete, skola och fritid påverkas så talar man om måttligt svåra eller svåra besvär. Lindriga symtom från ögon och näsa kan ofta kontrolleras med egenvård – effektiva receptfria läkemedel finns. Vid måttligt svåra till svåra ögon- och näsbesvär eller vid astmabesvär bör kontakt med läkare tas för optimerad behandling.

Besvär från ögon och näsa, egenvård

Antihistaminer
Med antihistamin i tablettform reduceras symtom från både ögon och näsa. Dagens moderna ”allergitabletter” medför mycket ringa eller ingen påverkan på vakenhet eller reaktionsförmåga, men den individuella känsligheten måste bedömas i varje enskilt fall. Antihistamintabletter finns att köpa receptfritt. Olika patienter kan svara olika bra på olika antihistamin, så det kan vara anledning att försöka byta typ av antihistamin vid bristande effekt. Antihistamin kan även ges som nässpray och ögondroppar. Även dessa läkemedel kan köpas receptfritt.

Nässpray med kortison
Lokal behandling av näsans slemhinna med kortison en till två gånger per dag dämpar den allergiska inflammationen i näsan och därmed symtomen. Vid måttligt svåra eller svåra besvär är denna behandling första val. Kortisonbehandlingen av näsan ger också en dämpande effekt på ögonsymtomen. Nässpray med kortison kan köpas receptfritt. Effekten av kortison märks ofta inte förrän efter flera dagar, ibland först efter flera veckors behandling, varför det är viktigt att påbörja behandling i god tid före pollensäsongen

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Besvär från ögon och näsa, läkarvård

Vid pollenallergi som är medelsvår eller svår kan det vara värdefullt att få läkarens råd om hur man kombinerar de olika medicinerna. Läkaren kan även ordinera andra läkemedel av de kategorier som nämns ovan och som kräver recept. Vid riktigt svår pollenutlöst hösnuva kan det vara nödvändigt att tillfälligt behandla med kortison i tablettform. Behandling med kortison i injektionsform rekommenderas ej längre.

Specifik immunterapi vid svår pollenallergi

Svår pollenallergi som inte kan kontrolleras till acceptabel nivå med medicinering kan behandlas med så kallad specifik immunterapi (SIT). Med hjälp av upprepade injektioner i huden av små mängder allergen kan tolerans mot allergenet i fråga utvecklas. En positiv effekt av denna behandling ses hos cirka 80 procent av patienterna. Injektionerna ges under en startfas varje vecka i cirka två månader och sedan varannan månad i sammanlagt tre till fyra år. Effekten ses redan under den första pollensäsongen efter start. Den långa behandlingstiden på tre-fyra år är nödvändig för att få en långvarig, förhoppningsvis livslång, effekt. Denna behandling ges endast av allergispecialister.

Numera finns även en behandlingsform där allergenet tillförs som en tablett under tungan varje dag. Denna behandling finns för närvarande endast för gräspollenallergi. Tablettbehandlingen bör starta minst fyra månader innan gräspollensäsongen. De studier som hittills gjorts tyder på samma långtidseffekt som vid sedvanlig immunterapi med allergensprutor.

Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »

Astma och pollenallergi

Astmamediciner är av två huvudtyper - luftrörsvidgande och antiinflammatoriska.

Annons
Annons

Om astmabesvären är mycket lindriga och sällan förekommande kan det räcka med enbart en luftrörsvidgande medicin vid behov. Oftast krävs dock daglig behandling med kortison i inhalationsform för att hämma inflammationen i luftvägarna. Vid otillräcklig effekt av inhalationskortison kan denna kombineras med en långverkande luftrörsvidgande medicin morgon och kväll. Bra kombinationspreparat med båda dessa läkemedelstyper i samma inhalator finns. Tablettbehandling med ett anti-leukotrienmedel har visats ha en positiv effekt på astma, speciellt på den typ av astma som förekommer samtidigt med hösnuva. Astmamediciner ordineras av läkare.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons