Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Knäskada - ledband

Man har ledband på både utsidan och insidan av knät. De kallas också för kollateralligament. För att förstå hur ett ledband kan vara delvis avslitet och knät ändå vara relativt stabilt, ska man veta att ett ledband inte är ett enkelt tunt ledband.

Uppdaterad den: 2008-10-02

Annons

Ledbandsskador

Ett ledband består i egentligen av flera mindre ledband som finns i flera lager. Dessa smälter ihop till ett enkelt kraftigt ledband. Vid skada på ledbanden kan det vara allt ifrån en liten spricka i ett av de små ledbanden till total sönderdragning.

En ledbandsskada kan följas av större eller mindre svullnad av knät. Ledbandsskador uppstår ofta vid en kraftig belastning på knät, antingen från insidan eller utsidan, till exempel ifrån en motspelares knä/fot i handboll eller fotboll. Om knät träffas på yttersidan med stor kraft blir det primärt det invändiga ledbandet som skadas eftersom knät pressas ihop på utsidan och isär på insidan. Ledbandsskada kan också uppstå i samband med en vridning i knät utan annan påverkan.

Annons
Annons

Vad ska jag göra om skadan är skedd?

Börja en så kallad "RICE"-behandling: Rest, Ice, Compression, Elevation:

  • Rest: Håll benet så stilla som möjligt.
  • Ice: Lägg ett tunt stycke tyg runt knät. Utanpå tyget läggs en ispåse eller något annat kallt och till sist anläggs ett elastiskt bandage utanpå isen.
  • Compression: Det elastiska bandaget ska anläggas så stramt som möjligt.
  • Elevation: Placera benet högt.

Hur ställer läkaren diagnosen ledbandsskada?

Läkaren kommer att undersöka om knät är svullet. En våldsam svullnad som uppkommit fort kan ge en fingervisning om skadornas omfattning. Det undersöks också om det finns smärtor längs sidoledbanden. Läkaren kommer därefter försiktigt att undersöka om det föreligger någon form av instabilitet. Detta undersöks genom att knät rörs försiktigt från sida till sida, dels med lätt böjt knä och dels med knät sträckt. Läkaren får en känsla av graden av stabiliteten och därmed ett intryck av skadans omfattning.

Ibland kan knät i den akuta situationen vara så ömt att det inte är möjligt att undersöka det ordentligt. Läkaren kan då antingen lokalbedöva knät eller lägga på en skena och undersöka det igen efter 8-10 dagar. Det är sällsynt att det är nödvändigt med en röntgenbild eftersom den bara kan påvisa benskador. Man kan inte se ledbanden på en röntgenbild.

Annons
Annons

Hur behandlas en ledbandsskada?

Allt efter skadans omfattning kan behandlingen variera ifrån ett stödförband i de lätta fallen till en skena på knät i 5-6 veckor i de svåra fallen. Det rör sig om en skena i vilken man kan böja och sträcka knät, men skenan förhindrar rörelser i sidled. Det är väldigt sällsynt att man opererar dessa skador i regel gör man detta bara om skadan är kombinerad med andra skador.

Det är viktigt att inte börja med någon som helst form av träning förrän knät är helt oömt och känns helt stabilt. Vid de svåra skadorna kan det vara nödvändigt att få hjälp av en sjukgymnast till uppträning. Man ska träna både muskler och balans, till exempel med ett kraftigt gummiband. I början är det klokast att träna musklerna med sträckt knä, eftersom man därigenom minimerar risken för nya ledbandskador.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.