Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Idrottsskador – Fotboll

Hälften av skadorna uppstår som en följd av en kollision eller tacklingar mellan två spelare.

Uppdaterad den: 2013-01-03
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vem är mest utsatt?

Män står för cirka 70 procent av alla skador. Kvinnor skadar sig huvudsakligen från tioårsåldern till övre tonåren medan män fortsätter att drabbas av skador upp till 25-årsåldern. Toppen för kvinnor är 14 år, män 15 år. En allvarlig knäskada, som leder till funktionsnedsättning, är ruptur av det främre korsbandet. Unga kvinnor löper 2–3 gånger högre risk att drabbas.

Vilka skador är vanligast?

Den vanligaste skadan är stukning av en led, med eller utan skada på ledbandet. Många ledbandsskador upptäcks inte under akutfasen, utan vid en senare kontroll. De flesta skador drabbar förstås benen, med fotled/fot som de mest utsatta delarna. Frakturer förekommer och drabbar då förutom fotled/fot även underbenet. Skallskador med hjärnskakningar förekommer och kan vara allvarliga.

Förebyggande åtgärder

Tekniska åtgärder

 • Hårda, vassa föremål måste tas bort från planen och dess omedelbara närhet.

Underlag

 • Vid spel på is bör man använda skor med skruvdubbar särskilt avsedda för detta ändamål för att förhindra fall.
 • Man bör undvika långa isdubbar under sulans främre del för att minska risken för sårskador hos utövaren och hos med-/motspelare. Försiktighet bör iakttas vid tacklingar när denna utrustning används.
 • Vid spel på konstgräsplaner bör man använda kläder som förebygger friktionsskador (brännskada) mot underlaget.

Regler

 • Reglerna måste vara tydliga och sätta tydliga gränser för dem som uppträder aggressivt.
 • Domaren måste se till att reglerna följs och gripa in innan en uppenbart pressad situation leder till personskada.

Personliga åtgärder

 • Använd benskydd. Bra grundträning och bra uppvärmning är särskilt viktigt.
 • Styrketräning ger bra skydd mot skador på leder/ledband.
 • Se till att bestämmelserna om speltid följs i yngre åldersklasser (även för övriga).

Allmänna åtgärder

 • Ge undervisning i skadeförebyggande åtgärder.
 • Se till att kvalificerad sjukvårdspersonal finns tillgänglig.
 • Ge första hjälpen på skadeplatsen.
 • Bra återuppträning efter skada förebygger nya skador.

Relaterade tillstånd

 • Allmänt om frakturer
 • Skallskador och hjärnskakningar
 • Seninflammation i anserinus
 • Lateral ligamentskada i knä
 • Medial ligamentskada i knä
 • Patellaluxation
 • Bakre korsbandsskada
 • Främre korsbandsskada
 • Meniskskador i knä
 • Hälsena – bristning
 • Haglunds sjukdom
 • Fotbollsvrist
 • Inflammation i hälsenefästet
 • Seninflammation i underbenet
 • Slemsäcksinflammation vid hälbenet
 • Brännskador
 • Akuta ledskador - för vårdpersonal
 • Underbensfraktur - för vårdpersonal
 • Skallskador - för vårdpersonal
 • Muskel- och sträckskador - för vårdpersonal
 • Näsblod - för vårdpersonal
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Annons