Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Skador på muskler, ben och leder


Uppdaterad den: 2013-03-27

Annons

Olika skadetyper

Skador på ben, leder och muskler innefattar benbrott, leder som kommit ur läge, stukningar, sträckningar och avslitningar. Ett ben kan vara brutet tvärs över, på längden (ofta spiralformat) eller krossat/sprucket. En led går ur led när ett av ledens ben blir förskjutet bort från sitt normalläge. En avslitning inträffar när ledband som håller samman benen i leden slits av. En sträckning är en översträckt muskel eller sena.

Annons
Annons

Det är svårt att skilja mellan de olika skadorna

Det kan vara svårt att skilja mellan skador på ben, leder och muskler. Kännedom om hur skadan inträffat är viktig. Vid tveksamhet, är misstanke om fraktur det säkraste sättet att behandla skadan på.

Undvik att flytta på de skadade delarna i onödan, eftersom det kan öka utbredningen av skadan och förstöra blodkärl, vävnader och inre organ.

Ge inte den, som skadats, mat eller dryck, eftersom det kan bli aktuellt att ge narkos i samband med en eventuell operation.

Fraktur

Det krävs en avsevärd kraft för att bryta av ett ben, förutsatt att inte benet på förhand är försvagat av sjukdom. Kraften kan vara direkt, indirekt eller vridande. En direkt kraft, som en spark, kommer att bryta benet på det ställe där kraften träffar. Den vanligaste frakturen är handledsfraktur efter fall. En indirekt kraft kommer att orsaka benbrott en bit bort från träffstället. Exempelvis kan ett fall på en utsträckt hand leda till brott på nyckelbenet. En vridande kraft kan också bryta ett ben, till exempel om foten fastnar och vrids.

Ett brutet ben är en mycket smärtsam skada. Om ett stort ben bryts, kommer det dessutom att uppstå en inre blödning från förstörda blodkärl i benet. Om ett skyddande ben, såsom ett revben, bryts, finns risk för skada på inre organ. Barn får sällan vanliga brott, utan de får bristningar i benet eftersom benvävnaden är mer elastisk än hos vuxna personer.

Brottet kan vara stabilt, om brottändarna står rätt mot varann, eller instabilt, om brottändarna kan röra sig gentemot varann. Instabila brott kan leda till att benpiporna sticker ut genom huden. Om en brottända sticker ut genom huden, heter det att brottet är öppet. Om huden är intakt, är brottet slutet.

Annons
Annons

Ledskador

De vanligaste ledskadorna är översträckningar och vrickningar, vilka kan vara smärtsamma tillstånd som läker långsamt. En led översträcks efter en plötslig och oväntad vridning, där ledband som stödjer en led sträcks kraftigt eller går av. Ofta uppstår blodutgjutning och svullnad runt leden, och rörligheten i leden blir nedsatt. Sådana skador uppstår särskilt ofta i fotlederna efter att personen har trampat snett (stukat fotleden).

Att en led kommer ur läge, kan bero på en stark kraft som vrider ett av benen i leden från dess plats. Sådana skador är vanligast i skuldran (axel som gått ur led), käke och fingrar – en dislokerad tumme är en vanlig skidskada. Leden får då en annan form än normalt. Det kan också föreligga svullnad och blodutgjutning runt leden. En led i ryggen, som kommit ur läge, kan utgöra ett allvarligt tillstånd, eftersom ryggmärgen då kan skadas. I vissa fall kan en axel eller höft som gått ur led skada nerver i området.

Muskelskador

Musklerna som rör skelettet är fästa till benen via senor. En muskel eller sena kan bli utsträckt eller avsliten. Denna skadetyp inträffar ofta nära övergången mellan muskel och sena. Det kan vara endast några få eller många muskelfibrer som är avslitna - men det händer att hela senan kan slitas av, till exempel hälsenan. Sådana skador orsakar kraftig blödning i området. Eftersom blödningen sker djupt ner i vävnaden, blir den inte alltid synlig, men den kan ge svåra smärtor och obehag. En avsliten muskel eller sena kräver vanligtvis lång tid för att läka.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.