Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Symtom på bulimia nervosa

Huvudsymtomen vid bulimia nervosa är hetsätningsepisoder som följs av beteenden för att inte gå upp i vikt, såsom självframkallade kräkningar, missbruk av laxermedel eller överdriven fysisk träning.


Uppdaterad den: 2019-09-12

Annons

Huvudsymtom

De som har bulimia nervosa känner till symtomen. De har troligtvis varit en stor del av deras liv i månader eller till och med år. Huvudsymtomen är:

  • Intag av stora mängder mat, vanligtvis i hemlighet. När man hetsäter förlorar man kontrollen och kan inte sluta att äta. Man kan heller inte kontrollera hur ofta man hetsäter.
  • För att inte gå upp i vikt kompenseras hetsätningsepisoderna genom att kräkas upp maten, använda laxermedel eller träna överdrivet mycket.

Ångest, inre oro/spänning, leda, ensamhet och hunger kan utlösa en hetsätningsepisod. Ofta känner man en lättnad och tillfredsställelse efter hetsätningen, särskilt i början av sjukdomen. Efter hand blir dock skuld-/skamkänslor och förtvivlan mer framträdande efter hetsätningsepisoderna.

Många har kämpat med bulimia nervosa i flera år och det kan ha blivit en livsstil. Vissa har problem med bulimi då och då. Om man har hetsätningsepisoder med kompensatoriska beteenden som beskrivs ovan minst en gång per vecka under minst en månad definieras det som bulimia nervosa.

Annons
Annons

Andra symtom

Om man har haft bulimia nervosa länge kan den onda cirkeln av att hetsäta och sedan göra sig av med maten, börja påverka kroppen. Något av följande tecken kan visa sig:

  • Tänder börjar bli missfärgade. Magsyran i kräkningen kan lösa upp tandemaljen och ändra färgen på tänderna. Syraangreppet kan också påskynda karies. 
  • Man kan få besvär med halsbränna. Upprepade kräkningar kan medföra att slutmuskeln i nedre delen av matstrupen förslappas. Det gör att magsyra lätt kommer upp i nedre delen av matstrupen och ger halsbränna, sura uppstötningar, svidande smärta i övre delen av magen eller i nedre delen av bröstet.
  • Man kan bli förstoppad. Särskilt om man har använt laxermedel regelbundet kan tarmen bli beroende av medlet för att fungera. Det kan leda till mycket plågsam förstoppning.
  • Menstruationen kan utebli. Hos omkring hälften av de kvinnor som kräks regelbundet uteblir menstruationen eller blir oregelbunden. 
  • Man kan kräkas blod. Det beror på att kraftiga kräkningar kan skapa små sår i matstrupens slemhinna. Dessa kan ge upphov till mindre blödningar och därmed blod i kräkningen.
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.