Fakta | Leder & muskler

Triggerfinger


Uppdaterad den: 2016-01-04
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är triggerfinger?

Triggerfinger beror på en irritation och svullnad av böjsenan till en av fingrarna, något som leder till att senan (fingret) kan låsa sig i böjd ställning. Tillståndet har fått sitt namn efter den position fingret ofta är i, nämligen avtryckarposition. Ofta klarar inte patienten att räta ut fingret själv men med hjälp av press från den andra handen släpper låsningen i fingret snabbt.

Triggerfinger är ett ganska vanligt tillstånd. Tillståndet är vanligast hos äldre. Långfingret och ringfingret drabbas oftast.

Symtom

Triggerfinger är när ett finger låser sig i en böjd ställning. Tillståndet är smärtsamt och obehagligt. Ibland kan böjsenan ge ifrån sig ett smärtsamt klick när man böjer eller sträcker det aktuella fingert.

Annons
Annons

Man kan ofta överkomma motståndet genom att böja tillbaka eller räta ut fingret igen.

Orsak

Orsaken är okänd. I vissa fall kan särskild belastning eller tryck mot senan utlösa triggerfinger, men vanligtvis uppstår tillståndet av sig självt. Fingrarnas muskelsenor är i vissa områden omgivna av senskidor.

Om senan svullnar upp som följd av inflammation eller irritation, kommer rörelsen att hämmas i det trånga partiet i senskidan (se teckning). Senan sitter fast i senskidan. Så fort den svullna delen av senan är fri från senskidan blir rörligheten normal.

Annons
Annons

Diagnos

Sjukdomshistorien är oftast typisk och ger diagnosen. Läkaren undersöker fingret för att se om låsningsfenomenet kan påvisas.

Behandling

Insprutning av kortison (inflammationsdämpande läkemedel) omkring sensvullnaden är effektivt hos 50–80 % av patienterna och är förstahandsvalet som behandlingsmetod. Behandlingen kan upprepas upp till tre gånger med veckor/månaders mellanrum, men chansen för en lyckad behandling är störst med den första sprutan.

Avlastning av fingret i en till två veckor i sträckt läge kombinerat med läkemedel (inflammationsdämpande) används av vissa, men har osäker effekt. Kirurgi kan ibland vara nödvändigt. Det kan ske genom att senan delas med en sprutspets, eller genom ett vanligt ingrepp där senskidan delas genom en öppning i huden.

Prognos

Tillståndet kan gå tillbaka av sig själv, men det har inte utförts några studier som visar hur ofta detta sker. De flesta som behandlas med spruta eller kirurgi blir bra.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons