Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Knäledsprotes


Uppdaterad den: 2019-02-12

Annons

Vad är en knäledsprotes?

När hela knäleden ersätts med en konstgjord knäled, kallas operationen knäledsplastik. Den konstgjorda knäleden betecknas knäledsprotes eller totalprotes i knäleden. Knäleden ersätts med en konstgjord knäled, ofta gjord av metall och plast, för att ge smärtfrihet, minskad stelhet och bättre funktion.

Se röntgenbild av knäleden framifrån och från sidan.

Annons
Annons

När ersätts knäleden med en protes?

Artros är den vanligaste orsaken till att en knäled ersätts med protes. Andra orsaker är reumatoid artrit, ett större knätrauma med besvärlig fraktur i knät, eller efter en infektion.

Är operationen farlig?

Komplikationerna vid ett sådant ingrepp är i stort sett samma som vid andra större operationer:

  • Bildning av blodpropp i vaden eller låret.
  • En blodpropp som lossnar från vaden/låret och hamnar i lungorna (lungemboli).
  • Lunginflammation.
  • Infektion i leden som gör det nödvändigt att ta bort den nya protesen.
  • Lossning av protesen.
  • Det är alltid viktigt att förklara för vården och tandvården att man har en protes i knät. Protese kan ge ökad risk för infektioner och vid en magnetkameraundersökning är det viktigt att vården vet om eventuella metalldelar i kroppen. 

Ett dilemma vid insättning av en konstgjord knäled har varit att det med tiden uppstår slitageförändringar i fästet mellan protesen och benen i låret och vaden. Läkare har generellt varit mycket skeptiska till att operera unga personer, eftersom man med tiden kan få problem med att protesen lossnar. I dag försöker läkare att undvika operation på yngre personer i mindre utsträckning, eftersom resultaten från sådana operationer har blivit bättre.

Annons
Annons

Hur går operationen till?

Antibiotika ges för att förebygga infektion under och efter operationen. Operationen utförs som regel med ryggbedövning och i vissa fall under sövning. Kirurgen (ortopeden) gör ett snitt i huden på framsidan av knäleden som ska opereras. Knäskålen (patella) skjuts åt sidan och änden på lårbenet (femur) och vadbenet (tibia) kapas av och anpassas till protesen, så att protesen får ett bra fäste. På samma sätt kapas ibland också undersidan av knäskålen så att den passar till den konstgjorda leden. De två delarna av den konstgjorda knäleden implanteras (fästes) i ändarna av lårbenet, vadbenet och undersidan av knäskålen med hjälp av en speciell sorts bencement. Ytan på den nya knäleden består oftast av metall eller plast. Efter ingreppet sys såret ihop. 

Vad händer efter en operation?

Efter ingreppet kommer du att få ett stort bandage runt knät. Det är viktigt att man som patient så fort som möjligt börjar röra på sig efter operationen för att undvika att leden stelnar. Mobilisering (att gå och röra på kroppen och leder) kommer att säkerställa att man snabbare blir frisk, får mindre smärtor efter operationen, och får minskad risk för blödning och infektion:

  • Man kommer att bli uppmanad att röra på dig och börja gå redan från första dagen efter operationen. Ofta finns gånghjälpmedel och personal tillgängliga för att göra det lättare att börja gå. Man kommer att få hjälp att komma ur sängen och över i en stol.
  • Ofta får man ett träningsprogram tidigt i förloppet. 
  • När man ligger i sängen, kommer man att bli uppmuntrad till att träna i sängen. Det minskar också risken för blodproppar. 
  • Man får ibland även andningsövningar där det är viktigt att du försöker att andas ut och in så djupt du kan, detta för att förhindra att lungvävnaden faller ihop och att lunginflammation utvecklas.

Oftast har patienter lätta till måttliga smärtor efter operationen. De första dagarna kan man behöva sprutor med smärtstillande mediciner som gör att du får mindre ont och som underlättar mobiliseringen. Smärtorna kommer gradvis att avta och du får i stället tabletter för att ge dig tillfredsställande kontroll över smärtorna. 

Ofta sätter man in en kateter i urinblåsan i samband med ingreppet. Denna avlägsnas vanligtvis snabbt efter ingreppet. Efter detta blir man uppmuntrad att försöka gå på toaletten och kasta vatten själv.

En röntgenundersökning görs innan man kan gå hem. 

Tillfrisknande och rehabilitering

Sjukhusvistelsen är vanligen några dagar. Men det tar som regel från två till tre månader till ett år innan man är helt rehabiliterad. Vissa patienter kräver en kortvarig vistelse på en rehabiliteringsinstitution efter utskrivningen från sjukhuset. Det kan vara nödvändigt att använda kryckor eller annat stöd i några veckor eller månader efter operationen. Fysioterapi som startar på sjukhuset, kommer att fortsätta utanför sjukhuset fram till att styrkan och rörligheten har kommit tillbaka. Man bör undvika högpresterande och belastande idrotter där man hoppar och utsätter knät för stötar, men mindre våldsamma aktiviteter såsom simning och promenader i skog och mark är vanligtvis möjligt när rehabiliteringsperioden är över.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Prognos

Resultaten från operationer med insättning av knäledsprotes är som regel utmärkta. Operationen lindrar smärtor hos de allra flesta men ibland finns en viss smärta kvar. De flesta proteserna håller i 15 år, några så länge som 20 år. Efter denna tid kan de komma att lossna och kräva en ny operation.

 

Animering av insättning av konstgjord knäled


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.