Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Leder & muskler

Inåtroterat lårben


Uppdaterad den: 2012-10-16

Annons

Infothet

Infothet är ett ganska vanligt fenomen bland små barn. Den vanligaste orsaken till att barnet är infotat är att lårbenshalsen pekar mer framåt än normalt i förhållande till resten av lårbenet – så kallad femoral anteversion. Detta medför i praktiken en inåtrotation av lårbenet. Femoral avser lårbenet medan anteversion betyder framåtroterad.

Detta är ett tillstånd som föräldrarna vanligtvis uppmärksammar när barnet är i tre- till fyraårsåldern. Fram till sex års ålder ökar felställningen ofta. Barnet går med tydlig infothet och kan verka lite klumpigt. Inte sällan är felställningen så uttalad att barnet har lätt för att snubbla på sina egna ben. Vanligtvis är bägge benen inåtroterade.

Orsaken är okänd, men i många fall finns det ökad förekomst i enskilda familjer. Tillståndet är något vanligare bland flickor.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs genom att barnets tydliga infothet konstateras. Framfötterna pekar mot varandra. Samtidigt syns det att även knäskålarna vänds inåt, vilket innebär att orsaken finns ovanför knäleden.

Som regel behövs bara en klinisk undersökning men ibland väljer läkaren att röntga höfterna för att utesluta annan orsak.

Behandling

Felställningen i lårbenet normaliseras av sig själv hos de allra flesta innan barnet vuxit färdigt. Fysioterapi eller annan icke operativ behandling påverkar inte felställningen. Några regelbundna kontroller av tillståndet är som regel inte nödvändigt.

Endast i extrema undantagsfall kan det bli aktuellt med operation när barnet börjar bli färdigvuxet. Ingreppet är stort och inte utan komplikationer.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons