Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Fibromyalgi

Vårt nervsystem tar hand om signaler från olika delar av kroppen som till exempel värme, kyla och tryck. Vid fibromyalgi finns en störning som gör att kroppen bearbetar signalerna fel vilket leder till bland annat utbredd smärta.


Uppdaterad den: 2021-12-16

Annons

Vad är fibromyalgi?

Fibromyalgi är en smärtsjukdom som kännetecknas av långvariga och utbredda muskelsmärtor från flera ställen av kroppen under minst tre månader. Sjukdomen fick namnet fibromyalgi 1990 och blev officiellt erkänd av WHO, World Health Organization, 1992.

Förekomsten av fibromyalgi i olika europeiska länder, USA, Kanada och Israel är relativt likartad, cirka 2 % av befolkningen är drabbad, varav cirka 80 % är kvinnor. Fibromyalgi förekommer i alla ålderskategorier och är allra vanligast från 40 år och uppåt.

Annons
Annons

Symtom

Varaktiga muskelsmärtor är det mest framträdande symtomet vid fibromyalgi. Smärtan finns i stora muskelgrupper i nacke, rygg, sätet, armar, ben. Smärtan varierar ofta från dag till dag och flyttar på sig. Eftersom det gör ont i musklerna kan det vara svårt att röra sig och vara fysiskt aktiv. Man kan också känna sig stel i musklerna, framförallt på morgnarna, och vara onormalt öm. Hur ont det gör varierar mycket. Smärtan kan vara intensiv i perioder och hålla i sig, i dagar till veckor, men kan också ha motsvarande perioder där den är lindrigare.

Handikappande trötthet är ett vanligt symtom och personer med fibromyalgi lider ofta av sömnstörningar och känner sig inte utvilade när de vaknar. Lätt fysisk aktivitet, men också inaktivitet kan förstärka smärtorna och ge trötthet och utmattning. Många har också försämrad koncentrationsförmåga och minnesproblem. Depression och/eller ångest ses hos 30–50 % av personer med fibromyalgi.

Andra vanliga problem kan vara frusenhet, huvudvärk, domningar/stickningar, svullnadskänsla, yrsel och illamående. Orolig mage och att ofta behöva kissa är vanligt förekommande.

Orsak

Smärtor vid fibromyalgi beror på hur nervsystemet bearbetar smärta och andra stimuli, till exempel tryck. Smärtan beror inte på en faktisk skada i vävnaden. 

Man har sett att personer med fibromyalgi har sämre sömnkvalitet och det finns forskningsstudier som tyder på att ett stört sömnmönster föregår smärtorna. Ärftliga faktorer spelar också en viktig roll. De närmaste släktingarna till personer med fibromyalgi såsom barn, syskon och föräldrar har åtta gånger högre sannolikhet att ha eller drabbas av fibromyalgi.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs utifrån särskilda kriterier och grundar sig på patientens sjukhistoria och undersökning av patienten. Kriterierna innefattar utbredda muskelsmärtor under minst tre månader. Ofta hittar läkaren ömma punkter över stora delar av kroppen.

Smärtans utbredning över stora delar av kroppen, som är minst 80 % vid fibromyalgi, kan registreras i ett formulär. Där kan också grad av smärta och andra symtom registreras. Ett sådant formulär kan fyllas i före besöket hos läkaren. Vid läkarundersökningen tas ofta blodprover för att bedöma om andra sjukdomar kan ha med smärtorna att göra. 

Det finns ett särskilt formulär för registrering av smärtor och symtom vid fibromyalgi.

Behandling

Målet med behandlingen är att försöka återskapa och upprätthålla funktionsförmågan och att bidra till att arbetssituationen blir sådan att det är möjligt att fortsätta arbeta. Fullständig sjukskrivning är för de flesta inte lämplig och ökar besvären på sikt.

Det finns ingen medicinsk behandling som fullständigt botar fibromyalgi. Vanliga smärtstillande läkemedel har bara liten effekt. Bästa vetenskapliga bevis för lindring av symtomen har fysisk träning som långsamt kan ökas beroende på hur man mår. Läkemedel tillhörande gruppen tricykliska antidepressiva kan vara till nytta även om man inte är deprimerad. Medicinen har en smärtlindrande och sömnförbättrande effekt som kan hjälpa vissa patienter. Man har också visat att information och undervisning om sjukdomen kan ha en positiv effekt och dämpa smärtorna. Hos många kan olika former av psykologisk behandling vara till nytta. Också inlärning av olika tekniker kan vara till hjälp för att kunna leva med och kontrollera varaktiga smärtor.

Prognos

Sjukdomen medför inga skador på organ, men är ofta varaktig med symtom under många år. Det är viktigt att tidigt lära sig hur man bäst kan leva med sin fibromyalgi. Fibromyalgi är inte förknippat med ökad risk för cancer, reumatiska inflammationssjukdomar eller att muskler och leder blir förstörda.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.