Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Dupuytrens kontraktur

Vid Dupuytrens sjukdom, även kallad vikingasjukan, förtjockas bindvävshinnan över fingersenorna i handflatan så att fingrarna inte kan böjas upp ordentligt. Vanligtvis drabbas lillfingret och ringfingret först.


Uppdaterad den: 2023-12-29

Annons

Vad är Dupuytrens kontraktur?

Mellan huden och senorna i handflatan finns en bindvävshinna. Vid Dupuytrens sjukdom förtjockas bindvävshinnan över senorna som böjer fingrarna. Detta kan leda till att fingrarna inte kan böjas upp, så kallad kontraktur.

Tillståndet är vanligt och uppskattas finnas hos cirka tio procent av medelålders till äldre befolkning i Europa. Drygt en procent av den vuxna befolkningen har så mycket besvär att de söker vård. Dupuytrens kontraktur var i en svensk studie cirka tre gånger vanligare bland män.

Dupuytrens sjukdom kallas ibland för vikingasjukan.

Annons
Annons

Symtom

Dupuytrens kontraktur (Källa: Wikimedia Commons)

I de tidiga stadierna känns ett visst obehag i handen, och typiskt finns en knuta i handflatan. Efter hand sker en gradvis sammandragning av vävnaden, vilket gör att man får svårt att sträcka ut en eller flera fingrar (kontraktur). Vanligtvis drabbas lillfingret och ringfingret först. Detta kan på sikt leda till att handen knyts på ett sätt som gör att man inte kan öppna den. I ungefär hälften av fallen omfattar tillståndet båda händerna, och förändringarna är ofta lite längre framskridna i den ena handen.

De böjda fingrarna gör att det exempelvis kan vara svårt att tvätta ansiktet, kamma håret och stoppa handen i fickan. Även hudförändringar kan uppstå på grund av kontrakturen.

Orsak

Den grundläggande orsaken till sjukdomen är okänd, men ärftlighet tycks spela roll. Tillståndet ses något oftare hos personer med hög alkoholkonsumtion eller diabetes. 

Sammandragningen sker genom att senstråket i handen binder huden i handflatan till muskelsenorna i handen. Senstråket drar sig över tid ihop så att fingrarna kröks.

Annons
Annons

Behandling

Syftet med behandlingen är att förbättra handfunktionen, och man behandlar därför bara när sjukdomen medför nedsatt funktion av handen. Det finns flera olika behandlingsmetoder, som alla bör genomföras av ortoped eller handkirurg.

Vid nålsticksbehandling (nålfasciotomi) behandlas den förtjockade Dupuytrensträngen med flera nålstick så att den försvagas och därmed kan brytas upp och sträckas ut. Metoden är vanlig vid tidig eller måttlig sjukdom och kan återupprepas vid behov.

Vid kollagenasinjektion sprutas ett enzym som bryter ned kollagen in i den förtjockade Dupuytrensträngen. En till tre dagar efter kollagenasinjektionen kan läkaren, efter att ha gett lokalbedövning, försiktigt sträcka ut och bryta upp strängen. Metoden används vid måttliga besvär och kan upprepas upp till två gånger efter fyra till sex veckor. Övergående biverkningar av behandlingen kan vara svullnad, blödningar, sår, lokala smärtor och smärtor i armen.

Operation är alternativet om ovanstående behandlingar inte hjälper. Ingreppet görs i lokalbehandling. Beroende på hur långt sjukdomen har utvecklats kan operationen vara enkel eller komplicerad. Det är risk framförallt för skador på fingernerver eftersom dessa nerver kan löpa runt Dupuytresträngen. Vid förstagångsoperation skadas sällan nerver.

Den första tiden efter operationen måste handen vara gipsad. Därefter används en platt handskena på natten i tre till sex månader. Träning hos arbetsterapeut för att återvinna styrka och funktion ingår också i behandlingen efter operationen.

Prognos

Många med Dupuytrens sjukdom utvecklar inte kontraktur och behöver inte behandlas. Aktiv behandling korrigerar felställningen och kan förhindra kvarstående kontraktur. Även om sannolikheten är låg för att fullständig normalisering av handens funktion ska återskapas, så kan de flesta förvänta sig en klar förbättring av handfunktionen. Det är viktigt att vara medveten om att behandling inte botar sjukdomen, och att besvären kan komma tillbaka med tiden. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.