Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Glossofaryngeusneuralgi

Plötsliga, ensidiga, skärande eller brännande smärtor i käken, svalget eller örat kan vara nervsmärtor från ansiktsnerven glossofaryngeus. Tillståndet behandlas med medicin. I allvarliga fall kan kirurgi övervägas.


Uppdaterad den: 2024-05-17

Annons

Vad är glossofaryngeusneuralgi?

Glossofaryngeus är namnet på en kranialnerv (nionde kranialnerven) som innerverar svalg och käke. Neuralgi betyder nervsmärtor. Glossofaryngeusneuralgi är alltså nervsmärtor i glossofaryngeusnervens utbredningsområde.

Glossofaryngeusneuralgi är ett ovanligt tillstånd som drabbar knappt en per 100 000 personer under ett år.  Det är mycket likt ett annat tillstånd,  trigeminusneuralgi, som drabbar en annan ansiktsnerv och som är vanligare.

Annons
Annons

Symtom

Glossofaryngeusneuralgi kännetecknas av ensidiga, periodiska smärtor i svalget och käken. Smärtanfallen kan komma utan anledning eller utlöses av att svälja, prata eller tugga eller av vissa smaker eller beröringar av slemhinnan i svalget.

Smärtanfallen pågår från några sekunder till ett par minuter. Smärtan är intensiv och liknar en elektrisk stöt eller har en skjutande, huggande eller skärande karaktär.  

Eftersom sväljande och tuggande ofta utlöser smärtanfall går många patienter ned i vikt. Tillståndet kan också leda till depression eftersom livskvaliteten påverkas påtagligt.

Orsak

Orsaken är vanligen tryck mot nerven från ett litet blodkärl. Mer ovanliga bakomliggande orsaker är tumörer eller infektioner som trycker på nerven.

Annons
Annons

Läsarfråga: Jag får ilningar, blixtar och som hugg i huvudet, vad kan det vara? Läs svaret från Jan Lycke, professor i Neurologi här »

Diagnos

Diagnosen ställs utifrån de typiska symtomen. För att undersöka möjliga bakomliggande orsaker görs ofta magnetkameraundersökning av huvudet och halsen.

Behandling av glossofaryngeusneuralgi

Läkemedelsbehandling med karbamazepin, ett antiepileptiskt läkemedel, är förstahandsval.  Om detta inte hjälper kan andra läkemedel mot nervsmärta provas. Vid dålig effekt av läkemedel är ibland operation ett behandlingsalternativ.

Det finns olika operationsmetoder. Nerven kan blockeras eller så kan trycket från blodkärlet mot nerven lättas. 

Prognos

Glossofaryngeusneuralgi som inte behandlas brukar ge anfallsanhopningar som varar från några veckor till månader, följda av anfallsfrihet från dagar till år. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.