Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Sex & lust

Orgasmproblem hos kvinnor

Orgasm kan vara en viktig del av en tillfredställande sexuell upplevelse. Problem kan uppstå om man upplever att orgasmupplevelsen är svag, fördröjd eller uteblir.


Uppdaterad den: 2024-02-08

Annons

Vad är orgasmproblem?

Orgasmstörning är en typ av sexuell dysfunktion. sexuell dysfunktion innebär att man upplever ett hinder för att uppnå en tillfredställande sexuell upplevelse. Orgasmproblem kan vara ett sådant hinder och föreligger när man trots stark sexuell upphetsning eller tändning inte uppnår orgasm, när intensiteten av orgasmen är kraftigt minskad eller är markant fördröjd oavsett typ av sexuell stimulering.

Annons
Annons

Symtom

Sexuell respons kan delas in i fyra faser:

  • Lust, begär (libido)
  • Upphetsning ("arousal")
  • Orgasm
  • Avslappning

Det finns stor variation och överlappning och alla faser, inklusive orgasm, måste inte slltid finnas för att en individ ska känna sig sexuellt tillfredställd.

Orgasm upplevs och uppfattas olika av olika personer. Många beskriver muskelsammandragbningar i slida och bäckenbotten medan andra beskriver avslappningsfasen, eller både och. Orgasm kan utlösas genom olika typer av  stimulering av könsorgan och andra ställen på kroppen. Det vanligaste sättet hos kvinnor är genom stimulering av klitoris, endast en mindre andel av kvinnor kan uppnå orgasm med enbart vaginal stimulering. Vaginal stimulering sker ofta genom slidans framvägg eller livmodertappen.

Vätska kan utsöndras i samband med orgasm, det kan kallas kvinnlig utlösning eller fontänorgasm och består av:

  • Vätska från körtlar nära urinsröret (Skenes körtlar) och/eller
  • Vätska från urinröret som liknar utspädd urin

Detta är en normal funktion och upplevs ofta som behagligt och ska inte förväxlas med urininkontinens kan också förekomma vid sexuell aktivitet men upplevs då i regel obehagligt.

Orsak

Den vanligaste orsaken till utebliven orgasm är otillräcklig upphetsning eller sexuell stimulering. Psykiska faktorer kan ha negativ inverkan, till exempel negativa förväntningar, stress, trötthet, oro och ångest. Prestationsångest kan påverka förmågan till orgasm. Det förekommer att kvinnor upplever orgasmstörning och söker vård trots att de har en förmåga till orgasm men att de eller eventuell partner inte uppfattar att sättet att nå orgasm är tillfredsställande.

Alkohol, narkotika och läkemedel (framförallt antidepressiva läkemedel) kan vara bidragande faktorer till svårigheter att nå orgasm. Sjukdomar och skador som påverkar nervsystemet till exempel diabetes kan också spela roll.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs om man har mindre förmåga till orgasm än vad man önskar och upplever det som ett problem. Man kan få hjälp av vården via vårdcentral alternativt gynekologisk eller sexologisk mottagning. Yngre individer kan vända sig till en ungdomsmottagning.

Kvinnor som uppnår orgasm genom onani eller vid användning till exempel vibrator, men som inte uppnår orgasm under enbart vaginalt samlag, uppfyller inte kriterier för den här diagnosen.

I regel är övriga undersökningar inte nödvändigt. Det är ovanligt att specifika kroppsliga sjukdomar leder till orgasmproblem.

Behandling

Behandlingen är individuell och beror på vilka bidragande orsaker som finns. Ofta är det bra med samtal och rådgivning. I vissa fall behövs mer sexologisk terapi. 

Vad kan man göra själv?

I många fall kan lusten och förmågan till upphetsning och även orgasm tränas upp genom att själv upptäcka vad som känns positivt och bra. Stimulering av klitoris och användning av hjälpmedel som vibrator och glidmedel kan underlätta.

Om man kan uppnå orgasm genom onani utan sin partner, ska fokus ligga på kommunikation mellan partnerna, minskning av oro, trygghet, tillit och att försäkra att kvinnan blir adekvat stimulerad av partnern med händer, fingrar eller mun, eller via samlagsställningar som ökar stimuleringen.

Läkemedel

Det finns inga specifika läkemedel för att öka förmåga att nå orgasm.

Om man misstänker biverkningar av läkemedel till exempel antidepressiva läkemedel bör man diskutera med vårdpersonal kring att eventuellt ändra behandlingen.

Prognos

Prognosen är i regel god, framförallt om det finns en vilja till förändring och att relationen till eventuell partner är bra.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.