Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Sex & lust

Normal sexuell funktion hos kvinnor

Sexualiteten och den sexuella funktionen är komplex och individuell. Man kan skilja på sexuell lust och sexuell förmåga.


Uppdaterad den: 2024-01-22

Annons

Sexuell funktion

Sexuell funktion är förmåga till tillfredsställande sexuell upplevelse, antingen själv, eller tillsammans med andra. Sex kan ske på olika sätt och det finns ingen definition på normalt sex förutsatt att det sker med samtycke, på lika villkor och att det är något man mår bra av. En tillfredsställande sexuell upplevelse bygger på tre förutsättningar: 

  • Att ha sexuell förmåga, ett tillfredställande sexuellt system
  • Att få tillräckliga sexuella stimuli
  • Att känna sig bekväm i situationen

Sexuell funktion innefattar både sexuell lust och kroppslig förmåga. Sexuell lust och sexuell stimulering kan leda till känslomässig och/eller kroppslig upphetsning. Ofta men inte alltid samspelar funktionerna, lust kan förekomma utan kroppslig reaktion och kroppen kan reagera av sig själv utan att sexuell lust eller vilja finns. Denna text berör sexuell funktion hos individer med slida.

Annons
Annons

Sexuell lust

Lusten kan skiljas från den kroppsliga reaktionen/förmågan och sitter i hjärnan. Den individuella variationen är stor och lusten varierar ofta över tid. Ofta upplevs nedsatt sexuell lust som ett problem om lusten upplevs olika stor hos individerna i en relation.

Den sexuella lusten påverkas av det psykiska måendet, tankar och känslor men kan också påverkas av till exempel hormoner och mediciner. Läkemedel som antidepressiva läkemedel och p-piller kan också minska sexuell lust. Samtidigt kan depression och risk för ofrivillig graviditet också minska den sexuella lusten. Om man misstänker biverkningar bör man rådgöra med vårdpersonal.

Minskad sexuell fysisk förmåga och kroppslig reaktion kan vara bidragande till minskad sexuell lust.

Sexuell upphetsning och kroppslig reaktion 

Sexuell upphetsning kan delas in i känslomässig och fysisk upphetsning:

  • Känslomässig eller psykisk upphetsning innebär känslan av att känna sig sexuellt upphetsad
  • Fysisk upphetsning är det kroppsliga svaret på upphetsning, hos kvinnor innebär det lubrikation (ökad fukt) och svullnad av svällkroppar kring slidan

Ofta men inte alltid samspelar de båda funktionerna, lust kan förekomma utan att kroppen reagerar och kroppen kan reagera av sig själv utan att sexuell lust eller vilja finns.

Både kvinnor och män har svällkroppar i könsorganen som blodfylls vid sexuell stimulering. Den kroppsliga reaktionen kan också ske omedvetet och ofrivilligt. Hos kvinnor sitter svällkropparna kring slidöppning, klitoris och blygdläppar. I samband med detta slappnar muskelfibrer i slidväggen av och utsöndring av vätska ökar vilket leder till lubrikation. 

Det kroppsliga gensvaret förutsätter att blodflöde, nervfunktion och slemhinnor fungerar och kan påverkas negativt av sjukdomar som diabetes, neurologiska och gynekologiska tillstånd. Torrhet i slidan är vanligt efter klimakteriet när östrogenhalten sjunker. Det kroppsliga gensvaret påverkas också till stor del av sexuell lust och det psykiska måendet.

Annons
Annons

Orgasm

Vid fortsatt sexuell upphetsning och stimulering byggs en spänning upp i kroppen och kan resultera i orgasm med regelbundna muskelsammandragningar i och omkring underlivet. Man kan uppleva det svårt att nå orgasm. Utebliven orgasm beror oftast på bristande upphetsning eller otillräcklig sexuell stimulering. Endast omkring en tredjedel av friska kvinnor når orgasm med enbart vaginal stimulering. Ofta behövs även stimulering av klitoris. De allra flesta kan öva upp sin förmåga till orgasm.

I samband med orgasm förekommer utlösning även hos kvinnor vid så kallad fontänorgasm, då en mindre mängd vätska kommer ur urinröret. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.