Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Sex & lust

Nedsatt sexuell upphetsning hos kvinnor

Sexuell upphetsning är både känslomässig och kroppslig.  De förekommer ofta men inte alltid samtidigt. Kroppslig upphetstning, genital respons,  innebär hos kvinnor ökad fuktighet och svullnad i slidan. Vid nedsatt sexuell upphetsning har man svårt att nå tillräcklig upphetsning för att få en tillfredsställande sexuell upplevelse.


Uppdaterad den: 2024-01-26

Annons

Vad är nedsatt sexuell upphetsning?

Sexuell respons kan delas in i fyra faser:

 • Lust, begär (libido)
 • Upphetsning ("arousal")
 • Orgasm
 • Avslappning

Det finns stor variation och överlappning. Alla faser måste inte finnas för att en individ ska känna tillfredställelse. Sexuell dysfunktion innebär att man själv upplever nedsatt möjlighet till en tillfredsställande sexuell upplevelse. Vad som är en normalt tillfredsställande sexuell upplevelse är upp till individen. Om det finns svårigheter så kan det vara otillräcklig eller utebliven lust, upphetsning eller orgasm, men det kan också vara en kombination.

Sexuell upphetsning kan delas in i känslomässig, psykisk upphetsning, att känna sig upphetsad och fysisk upphetsning som är det kroppsliga gensvaret på upphetsning. Hos kvinnor innebär det lubrikation (ökad fukt) och blodfyllnad av svällkroppar i underlivet. Både kvinnor och män har svällkroppar i könsorganen som blodfylls vid sexuell stimulering. Hos kvinnor sitter svällkropparna kring slidöppning, klitoris och blygdläppar. I samband med detta slappnar muskelfibrer i slidväggen av och utsöndring av vätska ökar vilket leder till lubrikation.

Ofta men inte alltid samspelar de olika funktionerna. Lust och psykisk upphetsning kan förekomma utan kroppsligt gensvar och kroppen kan reagera av sig själv utan att sexuell lust eller vilja finns.

Annons
Annons

Symtom

Sexuell dysfunktion innebär upplevd nedsatt förmåga till tillfredsställande sexuell upplevelse. En tillfredsställande sexuell upplevelse bygger på tre förutsättningar:

 • Att ha sexuell förmåga, ett tillfredställande sexuellt system
 • Att få tillräckliga sexuella stimuli
 • Att känna sig bekväm i situationen

Minskad sexuell upphetsning är när man har svårt att uppnå tillräcklig upphetsning trots tillräckliga sexuella stimuli. Minskad fysisk respons på upphetsning innebär minskat eller uteblivet genitalt gensvar, i kvinnliga genitalia lubrikation och svullnad.

Nedsatt sexuell upphetsning är vanligt och uppges vara orsaken vid 10–50 procent av fallen av sexuell dysfunktion hos kvinnor.

Lust och upphetsning med kroppslig respons hör ihop men man kan ha lust utan att bli upphetsad och tvärtom låg lust men förmåga till sexuell upphetsning. Män upplever oftare problem med bristande genital respons (erektil dysfunktion) och kvinnor upplever oftare bristande lust. Det kan finnas kulturella faktorer och normer som påverkar vad som uppfattas som onormalt i sexuell funktion.

Orsak

Förmåga till upphetsning och kroppslig respons varierar ofta över tid och kan påverkas till exempel av det allmänna måendet, hormonella förändringar, stress, sjukdomar och mediciner. Ofta finns flera bidragande faktorer.

Efter förlossning, under amning och i klimakteriet är det vanligt att slemhinnorna i underlivet är torrare och förmågan till upphetsning kan upplevas nedsatt.

Psykisk ohälsa och behandling med antidepressiva läkemedel kan vara bidragande. Alkohol, narkotika och rökning kan försämra förmågan till sexuell upphetsning.

Mer sällan finns något annat bakomliggande tillstånd, till exempel neurologiska sjukdomar som nervpåverkan vid diabetes.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs på individens berättelse, om man har mindre förmåga till sexuell upphetsning än vad man önskar och upplever det som ett problem.

Man kan få hjälp av vården via vårdcentral alternativt gynekologisk eller sexologisk mottagning. Yngre individer kan vända sig till en ungdomsmottagning.

När man tar kontakt får man ofta svara på frågor som:

 • Har du någon partner och hur är i så fall relationen?
 • Hur har det varit tidigare?
 • Upplever nu sexuell lust i några situationer? Om du ser något erotiskt på bild eller i TV? Är det skillnad under ledigheter och semestrar?
 • Har du upplevt några större livshändelser den senaste tiden?
 • Har du samma lust som tidigare till andra saker i livet?
 • Upplever du upphetsning?
 • Kroppsliga symtom eller obehag?
 • Har du några sjukdomar?
 • Använder du läkemedel?
 • Hur ser dina alkoholvanor ut?

Gynekologisk undersökning kan göras och påvisa till exempel torra slemhinnor. Blodprover är sällan användbara.

Behandling

Behandlingen är individuell och beror på vilka bidragande orsaker som finns. Ofta är det bra med samtal och rådgivning. I vissa fall behövs mer sexologisk terapi. Behandling kan riktas mot eventuellt bidragande bakomliggande tillstånd, till exempel lokalt östrogen vid torra slemhinnor i underlivet.

Vad kan man göra själv?

I många fall kan lusten och förmågan till upphetsning och även orgasm tränas upp genom att själv upptäcka vad som känns positivt och bra. Stimulering av klitoris och användning av hjälpmedel som vibrator och glidmedel kan underlätta. 

På apoteken finns receptfria preparat både med och utan östrogen mot torra slemhinnor. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.