Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Potensproblem

Erektionsproblem vanligt bland män mellan 40-70 år

Över hälften av alla män mellan 40-70 år upplever av och till någon form av erektionsproblem och besvären ökar med stigande ålder. Hur upplever den drabbade mannen erektil dysfunktion? Netdoktor frågar Magnus Fall, specialist i urologisk kirurgi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

D0C061E2 91E3 41C2 A087 67D824C7D69B
Publicerad den: 2014-10-06

Annons

– Erektil dysfunktion är förvisso vanligt och påverkar livskvaliteten negativt. Ju yngre man är desto mer påtagligt är det. Problemet är välstuderat, det finns ett stort antal studier som i första hand har satt problemet i relation till olika sjukdomar och hälsoproblem så som bland annat diabetes, snarkning, fetma, utredning och behandling av prostatacancer och andra tumörsjukdomar.

Ett flertal studier har tittat på erektil dysfunktion och medicinering. Då har det framför allt rört sig om mediciner som används för att påverka tillståndet men även andra läkemedel.

– Inom forskningen har man i själva verket intresserat sig för många, och som det kan tyckas, också udda aspekter på erektil dysfunktion, till exempel ökad förekomst av problemet efter aktiv militärtjänstgöring eller erektil dysfunktion kopplat till användande av mobiltelefon.

Annons
Annons

Även stora och mer allmänt hållna befolkningsundersökningar har gjorts. En nyligen genomförd studie i fem europeiska länder omfattande cirka 29 000 män visar att cirka 5000 av männen rapporterade att de upplevt erektil dysfunktion de senaste sex månaderna. Hos dessa män specialstuderades livskvalitet och arbetsprestationer.

– Det visade sig att även yngre män drabbas. En av 20 av männen i åldrarna 18-30 år hade upplevt erektil dysfunktion de senaste sex månaderna. En anmärkningsvärd uppgift var att hälften av männen i undersökningen inte hade tagit upp problemet med sin läkare och att majoriteten inte använde medicinering. Männen med erektil dysfunktion hade som grupp högre psykopatologisk belastning, lägre livskvalitet och sämre arbetsproduktivitet.

Varför väljer många att inte ta upp problemet med sin läkare?

– Många män som har drabbats av erektionsstörning tar inte upp sitt problem med sin läkare, av och till inte ens med sin partner. Orsakerna kan vara att mannen känner sig generad, skamsen och inte som en hel man, och drar sig undan intima situationer. Han föredrar kanske att inte nämna sitt problem för någon. I andra fall kan han föreställa sig att det inte finns någon hjälp att få. En och annan kan se det hela som en naturlig del av åldrandet. Den mera påläste mannen kan ha fått klart för sig att läkemedelsbehandlingen kostar en del och kan uppleva den som alltför dyr.

Annons
Annons

Erektil dysfunktion är starkt kopplad till kärlsjukdom

Ungefär 80 procent av alla fall av erektil dysfunktion hos män orsakas av kroppsliga sjukdomar och 20 procent uppskattas bero på psykogena störningar. Av kroppsliga orsaker står diabetes för den största delen och hjärt-kärlsjukdomar inklusive högt blodtryck för en nästan lika stor del.

– Det är viktigt att känna till att erektil dysfunktion kan vara ett tidigt tecken på begynnande hjärt-kärlsjukdom. Det finns nämligen en stark koppling mellan tillståndet och sjukdom i blodkärlen. Lindrig erektil dysfunktion kan innebära lindrig kärlsjukdom, svår erektil dysfunktion kan alltså innebära svår kärlsjukdom. Kopplingen är således stark och när en man drabbas av erektil dysfunktion som inte bara är tillfällig bör en grundläggande medicinsk genomgång göras. Det kan leda till att upptäckt och behandling av sjukdomar som kan förbättra patientens allmänna hälsoprognos.

Andra vanliga orsaker till problemet är operationer i bäckenområdet, till exempel avlägsnande av prostata eller urinblåsan vid cancersjukdom samt olika sjukdomar i nervsystemet.

Påverkar parrelationen

Förutom att livskvaliteten hos mannen påverkas negativt kan även en parrelation allvarligt påverkas av att den manliga partnern har nedsatt erektionsförmåga.

– Ju yngre paret är, desto större är risken att relationen påverkas negativt och att problemet upplevs som mer påtagligt. Högre upp i åldrarna är erektionsproblemet oftast lättare att acceptera. Men det är inte bara den sexuella upplevelsen som spelar roll, betydelsen av erektil dysfunktion är faktiskt vidare än så. I exempelvis en studie där den kvinnliga partnern till en grupp män som fick läkemedelsbehandling mot erektil dysfunktion intervjuades, visade det sig att hon upplevde att förhållandets kvalitet förbättrats under behandlingen. Bland annat nämndes då bättre kommunikation samt större känslomässig närhet och att förhållandet kändes mera kärleksfullt, mindre stressbelastat och stabilare.

Skillnad mellan erektil dysfunktion och impotens

Benämningarna impotens och erektil dysfunktion har länge använts parallellt med ungefär samma innebörd. Det finns dock en viss skillnad dem emellan påpekar Magnus Fall.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

– Impotens är en mera allmän beteckning av det sexuella problemet, där bristande erektionsförmåga kan vara en förklaring, medan erektil dysfunktion innebär att mannen inte kan få eller behålla ett stånd som fungerar för ett samlag, det vill säga, det är just erektionen som inte fungerar som den ska medan lusten till sex kan vara normal.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.