Fakta | Könssjukdomar

Könsvårtor


Uppdaterad den: 2015-12-14
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är könsvårtor (kondylom)?

Tillståndet beror på en infektion i huden med ett virus som kallas humant papillomvirus (HPV). HPV stimulerar hudens ytceller till att dela sig och dämred uppstår vårtor som förtjockningar i huden. Tiden från det att en person blir smittad med viruset till dess att symtomen uppträder är vanligtvis en till sex månader, men det kan även gå längre tid.

Könsvårtor är ett vanligt förekommande tillstånd. Det räknas med att 1 % av de sexuellt aktiva männen och kvinnorna i åldrarna 18–49 år har utvändiga könsvårtor.

Symtom

Könsvårtor är spetsiga, stjälkade eller blomkålsliknande vårtor som är lokaliserade till området runt ändtarmen eller könsorganet. De kan både klia och svida och stora vårtor kan ge smärta och blöda.

Annons
Annons

Könsvårtor kan sitta runt ändtarmsöppningen eller i ändtarmen, runt slidöppningen, i slidan, i urinröret eller på livmoderhalsen. Hos män hitttas vårtorna oftast på penisskaftet eller på förhuden, sällan på penishuvudet. Det kan förekomma allt från en enstaka vårta till stora ansamlingar av vårtor.

Orsak

HPV överförs vid sexuellt umgänge. 70 % av partnerna till personer med könsvårtor har också detta själva. Könsvårtor i ändtarmen kan vara resultatet av analsex men är också vanligt hos personer som inte har analsex. HPV-viruset kan också spridas med fingrarna.

Invändiga vårtor påvisas vid gynekologisk undersökning eller vid rektoskopi som är en undersökning där läkaren för upp ett rör (skop) i ändtarmen för att titta på slemhinnan i ändtarmen.

Annons
Annons

Det finns många olika HPV-typer och kondylom beror i mer än 90 % av fallen på typerna 6 och 11. Dessa HPV-typer är inte kopplade till cellförändringar eller cancer på livmoderhalsen.

Behandling

Sjukdomen kan, i viss grad, förebyggas genom användning av kondom vid samlag. Viruset smittar dock vid hudkontakt och kan därför också smitta där kondomen inte skyddar. Viruset kan också smitta från fingrarna till underlivet.

Vid läkemedelsbehandling används oftast podofyllotoxin. Detta ämne hämmar celldelningen i hudcellerna och vid användning av medlet försvinner vårtorna efter hand. Patienten kan själv pensla podofyllotoxinlösningen på vårtorna morgon och kväll i tre dagar. Därefter tas en paus i fyra dagar innan proceduren eventuellt upprepas. Vårtor i ändtarmen, slidan eller urinröret ska inte penslas eftersom podofyllinet skadar slemhinnan i dessa områden. Gravida ska inte använda ämnet.

Det finns också en receptbelagd kräm (imikvimod) som är verksam mot vårtorna. Krämen smörjs på tre gånger i veckan och gnids in tills den inte syns längre. Preparatet kan förstöra kondomer och pessar och sexuell kontakt rekommenderas inte medan krämen finns på huden. Krämen tvättas av efter sex till tio timmar. Behandlingen kan upprepas i upp till fyra månader.

Om vårtorna är stora eller svårbehandlade kan läkaren operera, frysa eller bränna bort dem.

Behandlingen hjälper inte alltid. Studier har visat att 60–90 % blir av med vårtorna med den behandling som ges.

Vaccin

Det HPV-vaccin som numera finns i barnvaccinationsprogrammet , skyddar mot HPV-typerna 6, 11, 16 och 18.

Typerna 16 och 18 är de viktigaste orsakerna till cellförändringar och cancer på livmoderhalsen hos kvinnor.

Typerna 6 och 11 är orsaken till 90 % av alla könsvårtor. Detta innebär att flickor som vaccineras även får ett gott skydd mot könsvårtor.

I USA har detta vaccin nu även godkänts för användning på pojkar/män i åldern 9–26 år och har visat sig ge cirka 90 % skydd mot de könsvårtor som orsakas av HPV-typerna 6 och 11.

Prognos

Könsvårtor läker oftast utan behandling, men det kan ta flera år. Effekten av behandlingen är oftast god, men det finns risk för återfall. Detta kan bero på att viruset fortfarande finns kvar eller på ny smitta.

Det finns ingen koppling mellan könsvårtor och cancer på livmoderhalsen eftersom det är olika virustyper som orsakar de respektive tillstånden. Kvinnor som är smittade med HPV 6 och 11 kan dock även vara smittade med andra HPV-typer. Det finns alltså en viss ökad risk för cancer hos kvinnor med partners som har eller har haft könsvårtor.


Annons
Annons
Annons