Fakta | Könssjukdomar

Infektion med humant papillomvirus (HPV)


Uppdaterad den: 2013-04-05
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är HPV?

HPV är en förkortning för humant papillomvirus. Det är detta virus som är orsaken till så kallade kondylom (även kallade könsvårtor), den typen av vårtor som hos kvinnor sitter kring slidöppningen, i slidan eller runt ändtarmsöppningen. Hos män kan vårtorna finnas runt ändtarmsöppningen eller på penis. Kvinnor kan även smittas på livmoderhalsen med vissa typer av HPV. Här hittas vanligtvis inte de typiska vårtorna och förändringarna är som regel inte synliga med blotta ögat.

Även om du aldrig har haft kondylom, kan du även ha eller ha haft en HPV-infektion i livmoderhalsen. En sådan infektion leder ibland till cellförändringar.

Hur överförs HPV?

Viruset smittar mellan personer vid oskyddad sexuell aktivitet. Det kan ta upp till tre till sex månader från smittotillfället tills att det växer fram vårtor. Många personer kan därför vara smittbärare utan att veta om det. I slidan och i livmoderhalsen medför viruset hos de flesta inga besvär och den smittade behöver därför inte veta om infektionen, även om den har förelegat en längre tid.

Annons
Annons

Är HPV farligt?

En HPV-infektion är i de allra flesta fall helt ofarlig. Det antas att upp till 80 % av alla vuxna vid något tillfälle har varit smittade av viruset. Som regel tar kroppens immunförsvar hand om viruset så att det dör ut efter en kortare eller längre tid.

Att det trots detta råder så hög forskningsaktivitet och medieuppmärksamhet kring viruset beror på att viruset i vissa fall kan leda till cancerförändringar på livmoderhalsen. Vid en långvarig HPV-infektion på livmoderhalsen kan cellerna skadas så att de gradvis förändras till förstadier till cancer och efter hand eventuellt till cancerceller. Denna ombildning av cellerna tar många år. Sannolikt tar det tio år eller mer från HPV-infektion till cancer.

Livmoderhalscancer är bara en av flera cancertyper som beror på HPV. Cancer i de yttre könsorganen hos både kvinnor och män, ändtarmscancer och vissa typer av öron-, näs- och halscancer kan också orsakas av HPV-infektion.

Annons
Annons

Genom cellprovstagning från livmoderhalsen kan HPV-förändringar, förstadier till cancer eller cancerförändringar påvisas. På så vis kan alltså cancerförändringar på livmoderhalsen upptäckas långt innan de utvecklats till cancer. Förändringarna kan då behandlas och avlägsnas medan tillståndet är okomplicerat och ofarligt.

När HPV i cellproverna upptäcks är det oklart om viruset kommer att läka ut eller om det kommer att leda till cellförändringar på sikt. Hos de allra flesta läker infektionen ut av sig själv. För att fånga upp de kvinnor hos vilka viruset leder till bestående förändringar rekommenderas dock närmare undersökning när viruset har påvisats. Hur detta görs varierar mellan olika regioner. Osäkra cellförändringar följs upp med ett HPV-test på samma cellprov eller med ett nytt cellprov och HPV-test efter sex till tolv månader. I den organiserade cellprovskontrollen finns riktlinjer för när sådan HPV-testning ska genomföras.

Kan HPV förebyggas?

Det har visats att HPV-infektion på livmoderhalsen förekommer oftare hos kvinnor som har haft många sexualpartners som inte har använt kondom. Här finns alltså en möjlighet till förebyggande åtgärder.

Man har lyckats få fram vacciner mot viruset som har utvärderats internationellt. Resultaten har varit goda och 2006 godkändes det första HPV-vaccinet för användning i Sverige. Dettta vaccin skyddar mot både livmoderhalscancer och könsvårtor. Ett annat vaccin, som bara skyddar mot cancer, godkändes året därpå. År 2008 bestämdes det att HPV-vaccin ska ingå i det nationella vaccinationsprogrammet. Från och med skolåret 2012 har flickor i sjätte klass klass blivit erbjudna HPV-vaccin i skolan, och tonårsflickor födda efter 1993 erbjuds gratis vaccin via primärvården. Dessutom ingår vaccinet i läkemedelsförmånen för kvinnor upp till 26 års ålder.


Annons
Annons
Annons