Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Infektion med humant papillomvirus (HPV)

Humant papillomvirus (HPV) är en stor grupp virus.  En del HPV-typer kan smitta via sexuell kontakt och ge könsvårtor (kondylom) och olika cancerformer.


Uppdaterad den: 2020-05-14

Annons

Vad är HPV?

HPV är en förkortning för humant papillomvirus. Det är detta virus som är orsaken till så kallade kondylom (även kallade könsvårtor), den typen av vårtor som hos kvinnor sitter kring slidöppningen, i slidan eller runt ändtarmsöppningen. Hos män kan vårtorna finnas runt ändtarmsöppningen eller på penis. Kvinnor kan även smittas på livmoderhalsen med vissa typer av HPV. Här hittas vanligtvis inte de typiska vårtorna och förändringarna är som regel inte synliga med blotta ögat.

Även en person som aldrig har haft kondylom, kan ha eller ha haft en HPV-infektion i livmoderhalsen. En sådan infektion leder ibland till cellförändringar.

Annons
Annons

Hur överförs HPV?

Viruset smittar mellan personer vid oskyddad sexuell aktivitet. Kondom skyddar i hög grad, men inte fullständigt då hudkontakt ofta inte helt kan undvikas trots kondom. Det kan ta tre till sex månader från smittotillfället tills vårtor växer fram. Många personer kan därför vara smittbärare utan att veta om det. I slidan och i livmoderhalsen medför viruset hos de flesta inga besvär och den smittade behöver därför inte veta om infektionen, även om den har funnits en längre tid.

Är HPV farligt?

En HPV-infektion är i de allra flesta fall helt ofarlig. Det antas att upp till 70 % av alla vuxna vid något tillfälle har varit smittade av viruset. Som regel tar kroppens immunförsvar hand om viruset så att det dör ut efter en kortare eller längre tid.

I vissa fall kan en HPV-infektion dock leda till cancerförändringar på livmoderhalsen. Vid en långvarig HPV-infektion på livmoderhalsen kan cellerna skadas så att de gradvis förändras till förstadier till cancer, och efter hand ibland till cancerceller. Denna ombildning av cellerna tar många år. Processen från HPV-infektion till cancer tar i regel tar tio år eller mer.

Livmoderhalscancer är bara en av flera cancertyper som beror på HPV. Cancer i de yttre könsorganen hos både kvinnor och män, ändtarmscancer och vissa typer av öron-, näs- och halscancer kan också orsakas av HPV-infektion.

Genom cellprovtagning från livmoderhalsen, där ibland analys för HPV ingår, kan förstadier till cancer eller cancerförändringar påvisas. På så vis kan alltså cellförändringar på livmoderhalsen upptäckas långt innan de utvecklats till cancer. Förändringarna kan då behandlas och avlägsnas medan tillståndet är okomplicerat och ofarligt.

Annons
Annons

Kan HPV förebyggas?

Det har visats att HPV-infektion på livmoderhalsen förekommer oftare hos kvinnor som har haft många sexualpartners som inte har använt kondom. Här finns alltså en möjlighet till förebyggande åtgärder.

Vaccination av flickor mot humant papillomvirus (HPV) infördes i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn 2010 för att ge skydd mot livmoderhalscancer. Från och med augusti 2020 kommer HPV-vaccination att erbjudas alla barn i årskurs 5, även pojkar. Pojkar skyddas delvis mot att smittas genom att flickor vaccineras, men om även pojkar vaccineras får de ett eget skydd mot HPV och de cancerformer som kan kopplas till viruset. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.