Fråga doktorn

Fråga   Reumatism

Fråga: Har både Temporalisarterit och Polymyalgia Reumatica men vad är vad?

70 år, kvinna 164 cm lång, 74 kg. Sänkan har aldrig varit särskilt hög. Fick sedan Temporalis aterit 1997, sänkan 17. Efter ytterligare 2 år och ännu en biopsi återigen Temporalis artrit, sänkan 17. Jag har hela tiden behandlats med Prednisolon av varierande styrka. Reumatologen har på min begäran (2003) remitterat mig till min vårdcentral (VC). Anledningen var att jag trodde att det var en fördel för mig eftersom jag drabbats av både hjärtsvikt och cancer och att vårdcentralen då skulle få en helhetssyn på mina bekymmer.

I april 2005 skrev jag ett brev till doktorn på vårdcentralen med begäran om ett recept och en översyn på min reumatiska situation. Jag har under våren 2005 varit stel i nacke och axlar. Jag får ett läkarbesök i början av juni, där får jag följande besked.. Stelheten i nacken hör inte till sjukdomen polymyalgia reumatica. Jag får remiss till sjukgymnast. Kortisonet sänkts från 5 mg varannan dag, 2,5 varannan dag till 2,5 varje dag.

Jag har sedan 2003 tagit samma dos, alltså 5 mg plus 2,5mg. Jag blir nu kraftigt försämrad i min polymyalgi. om det beror på minskad dos av kortisonet eller om det är sjukgymnastiken vet jag ej. Jag känner smärta i nacken när jag vilar på kudden. Jag får hålla händerna på bröstet för att kunna resa mig ur sängen på morgonen. Jag känner stor oro, vart skall jag vända mig med min PMR? Min läkare på VC säger att inte nacken hör till sjukdomen och till sjukgymnasten i remissen har beskrivit mig som frisk. Vi talar inte på samma nivå. Mina bekymmer är också att nivån på sänkan inte har motsvarat min sjukdomsbild. Vad ska jag göra?

Svar:

Hej,

Temporalisarterit (TA) hänger ofta ihop med Polymyalgia Rheumatica, och du fick diagnosen 1997 (temporalisarterit), behandlades med kortison, därefter åter temporalisarterit 1999 om jag förstått det rätt. I bägge fallen hade läkaren tagit biopsi vilket är viktigt för diagnostikens skull.  

Det är ovanligt med Temporalisarterit, eller polymyalgia Rheumatica med så låg sänka, men det kan förekomma. Typiskt för Polymyalgia Rheumatica är att man har stelhet och värk, mest kännbart på mornarna, i stora muskelgrupper, ben och armar, axlar, och att besvären är symmetriska. Har man dessutom temporalisarterit, så är det typiskt med huvudvärk, man kan också ha ömhet i hårbotten, samt över tinningarna och det kan göra ont i tuggmusklerna när man tuggar och ibland kan värken vara otypisk.

På din beskrivning är det svårt att via email bedöma om detta är ett återfall i sjukdomen, men det låter som om man ska vara säker på saken, i alla fall. Viktigt att hela din tidigare sjukhistoria är känd hos din ordinarie doktor, och att diagnosen tenmporaliarterit tidigare var säker trots låg sänka, eftersom biopsi visade på temporalisarterit. Finns osäkerhet kan man göra en ny biopsi för att säkerställa diagnosen, och ibland kan det vara aktuellt att pröva en lite högre medicineringsdos med kortison för att se om det har effekt, men även detta kan ha sina nackdelar och behöver bedömas av din läkare som ju kan samråda med en reumatolog om det finns osäkerhet.

Vänligen Johan Frostegård, professor, specialist i reumatologi

Här kan du läsa mer om orsaker till reumatiska sjukdomar »


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Primär Sjögrens syndrom

2019-10-11 | 09:09

av Ulla Lindqvist

Reumatism fast inte prover visar något

2019-10-11 | 11:19

av Ulla Lindqvist

Pso+artrit

2019-10-11 | 11:27

av Ulla Lindqvist

Crohns samband med reumatism

2019-10-11 | 11:56

av Ulla Lindqvist

Fötter

2019-10-11 | 11:57

av Ulla Lindqvist

Hormoner och reumatism

2019-10-11 | 12:39

av Ulla Lindqvist

Artros eller psoriasisartrit?

2019-10-11 | 11:08

av Ulla Lindqvist

Rätt diagnos?

2019-10-11 | 12:10

av Ulla Lindqvist

Polymyalgia reumatica

2019-10-11 | 12:32

av Ulla Lindqvist

Influensavaccin eller inte?

2019-10-9 | 15:46

av Ulla Lindqvist

Trötthet - fatigue, hur hanterar jag den?

2019-10-9 | 07:34

av Ulla Lindqvist

Ärftligt

2019-10-9 | 00:20

av Ulla Lindqvist

Muskelreumatism kontra kronisk muskelinflammation

2019-10-8 | 17:43

av Ulla Lindqvist

Sjögrens syndrom

2019-10-8 | 18:15

av Ulla Lindqvist

Biverkningar Enbrel

2019-10-7 | 14:53

av Ulla Lindqvist


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.