Fråga doktorn

Fråga   Reumatism

Finns det någon specialist på sarcoidos?

Min mamma, 77 år, har fått diagnosen sarcoidos. De synligaste symptomen är stora mörklila knölar på armarna, värk i beben och onaturlig trötthet. Hon har behandlats en tid med cortison, men biverkningarna var för kraftiga, varför den behandlingen avslutades. Har besökt vårdcentral och hudspecialist, men inte fått adekvat hjälp. Hon har en känsla av att läkarna inte har tillräckliga kunskaper om sjukdomen. Min fråga är: Finns det någon specialist på den här sjukdomen som hon kan söka? Jag är beredd att köra henne vart som helst i Sverige. Hon bor i Blekinge. Vänliga hälsningar...

Svar:

Bästa frågeställare!

Ditt engagemang för Din mamma är mycket hedersvärt och jag hoppas att jag kan vara till hjälp i frågan. Vid genomgång av litteratur och efter diskussion med kollegor vill jag framhålla professor Anders Eklund vid lungkliniken på Karolinska sjukhuset som den främsta specialisten på sarcoidos. Du kan finna honom via sökning på nätet och där finns också möjlighet att kontakta honom via brev eller mail.

Lycka till!

Vänliga hälsningar Ulla Lindqvist överläkare, reumatolog.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad

Annons
Annons
Annons
Annons