Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Psykiatri

TCA, antidepressiva medel

Tricykliska antidepressiva medel (TCA) är ett gemensamt namn för de äldsta läkemedlen i gruppen av läkemedel mot depression.

Publicerad den: 2013-01-16

Annons

Varför läkemedel?

I över 30 år har det varit känt att läkemedel ofta ger mycket god effekt vid svåra depressioner. Tricykliska antidepressiva medel (TCA) är ett gemensamt namn för de äldsta läkemedlen i denna grupp. Forskning har visat god effekt av TCA vid svåra depressioner och i vissa situationer ger de till och med bättre effekt än de nyare läkemedlen.

Problemet vid behandlingarna är att biverkningarna kan vara besvärande. Vid mycket svåra depressioner kan biverkningar accepteras, men vid lättare depressioner blev biverkningarna i många fall mer besvärande än sjukdomen, vilket ofta ledde till att behandlingen avslutades innan den hann verka.

Men biverkningar är mycket individuella och kan hos en del patienter vara rätt beskedliga. Om patienten inte besväras av biverkningar är TCA alltså ett gott alternativ.

En av orsakerna till upptäckten att också svåra depressioner kunde botas med läkemedel var kunskapen om sjukdomen och något som sedan länge hade misstänkts, nämligen att depression helt eller delvis kunde bero på kemiska förändringar i hjärnan. Efter hand har forskningen visat att det hos deprimerade patienter finns avvikande mängder av vissa av de ämnen som överför signaler från en nervcell till nästa. När det uppstår en obalans i dessa ämnen i hjärnan kan den drabbade uppleva typiska symtom på depression med nedstämdhet, modlöshet, initiativlöshet, dålig aptit och sömnproblem.

Annons
Annons

Hur verkar läkemedlen?

TCA verkar genom att påverka de substanser som överför signaler från en nervcell till nästa i hjärnan. Signalsubstanser tas då upp långsammare i nästa nervcell, och koncentreras utanför cellerna, där behovet av dem är störst.

TCA påverkar flera signalsubstanser i hjärnan, också vissa som inte är viktiga vid just depression. Det är orsaken till de flesta biverkningarna.

De nyare läkemedlen är mer selektiva eller målinriktade och ger därmed färre biverkningar, men i vissa sammanhang kanske också mindre verkan?

Hur genomförs behandlingen?

På grund av biverkningarna börjar patienten med en låg dos och trappar gradvis upp till önskvärd dosering. Effekten mot depressionen kommer först en till två veckor efter att fulldos uppnåtts. Sömnförbättrande och lugnande effekter kan komma tidigare.

Om patienten blir bättre eller helt bra rekommenderas vanligtvis behandling under minst sex månader för stabilisering av tillståndet. Om behandlingen inte har effekt, bör patienten inte öka dosen på egen hand, utan att göra det i samråd med sin läkare. Vilken dos som är nödvändig för att nå önskad effekt varierar från person till person.

Annons
Annons

Biverkningar?

Biverkningar förekommer ofta.

De vanligaste är psykiska, i form av sömnighet och trötthet, samt ökat sömnbehov. Muntorrhet är lika vanligt och ibland mycket besvärande. Trög mage och långsam blåstömning kan också vara besvärande, särskilt hos äldre patienter.

Läkemedlen kan också ge lågt blodtryck och yrsel när patienten reser sig upp snabbt eller står länge. Viktökning är också relativt vanlig.

Biverkningarna är mer uttalade vid höga doser och kan minskas genom sänkning av dosen.

Beroende?

Många patienter är rädda att bli beroende vid användning av nervmediciner. Läkemedlen som används vid depressioner ger ingen berusningseffekt eller någon omedelbar lyckokänsla, och de är inte heller vanebildande. Däremot upplever många obehag om de slutar för snabbt. De kan bli oroliga, få dålig sömn, huvudvärk, slöhet och magbesvär. Detta är naturligt eftersom det sker en omställning i hjärncellerna. Biverkningarna vid slutad behandling kan undvikas eller betydligt reduceras genom långsam nedtrappning av dosen, helst under två till fyra veckor.

Att tänka på vid användning av TCA

  • Vid oväntat starka biverkningar bör inte dosen ökas enligt schemat – ta kontakt med läkare.
  • Överdosering kan vara farligt för både vuxna och barn. Följ läkarens dosering, och förvara läkemedlen otillgängliga för barn!
  • Ska inte kombineras med alkohol.
  • Bilkörning är inte tillåten om patienten har biverkningar som trötthet eller dåsighet.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Kan läkemedel ersätta samtalsbehandling?

God forskning har visat att effekten av läkemedelsbehandling av depressioner är minst lika bra som samtalsbehandling. Det rekommenderas ändå att behandlingarna kombineras, om det finns möjlighet till det.

För patienter som inte vill ta läkemedel, eller som får besvärande och ständiga biverkningar, bör samtalsbehandling vara ett förstahandsval.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.