Fråga doktorn

Fråga   Psykiatri

Fråga: Schizofreni hos äldre

Jag känner en kvinna som har haft olika vanföreställningar/feltolkningar i hela sitt vuxna liv. Hon har aldrig blivit behandlad och har ingen sjukdomsinsikt över huvud taget. Hon skriver mängder med brev och tror sig ha kontakt med vissa politiker som också får brev, samt har konspirationsteorier (med viss sanning). Nu är hon 80+, helt skärpt, ingen demens. Hon är isolerad och har avstängd telefon sedan många år. Finns det något man kan göra?

Svar:

Ungefär 5 procent av befolkningen har vanföreställningar och lätta feltolkningar av situationer någon gång i sitt liv. Speciellt kan man se det vid sorgereaktioner. För den kvinna du beskriver verkar det vara mer permanent, men ändå kanske inom det normalas gräns. En konsekvens av speciellt paranoida idéer brukar dock tråkigt nog vara att man misstror allt och blir ensam och isolerad. Medicinering kan ibland hjälpa, men eftersom sjukdomsinsikten är låg vill hon säkert inte ha hjälp. Det du kan göra som anhörig eller vän är att ändå försöka hålla en kontakt, skicka brev, titta till henne. Förvänta dig inte tacksamhet och gensvar kanske, men en stabil kontakt betyder ändå sannolikt mycket.Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.