Fråga doktorn

Fråga   Psykiatri

Fråga: Psykossjukdom eller schizofreni?

Min läkare vill inte säga schizofreni utan använder hellre psykossjukdom. Kommer termen schizofreni försvinna?

Svar:

Din läkare har rätt i att vi idag har sett att det finns överlappande orsaker mellan olika psykosdiagnoser. Det finns dessutom många patienter som inte har så typiska schizofrenisymtom, men ändå psykos. Vi kallar det psykosspektrum, som kan ha olika bild. Jag tror dock inte att schizofrenidiagnosen försvinner. Den är väl definierad och användbar. Det tråkiga är kanske att den är stigmatiserande och det finns många missuppfattningar om schizofreni.Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.