Fråga doktorn

Fråga   Psykiatri

Fråga: Frågor om gener vid schizofreni

Hej! Jag har en del frågor kring schizofreni och genetik.

1) Först en fråga angående de schizofrenigener som har hittats: Om en person har fem schizofrenigener, kan dessa då samverka så att risken för att insjukna ökar kraftigt trots att varje gen ger en liten riskökning?

2) Går det att skapa olika subgrupper av schizofreni utifrån dagens kända schizofrenigener?

3) Skulle man genetiskt kunna testa hur stor risk man har att insjukna?

4) Studerar man alla schizofrenigener i djurförsök? Om inte, varför?

Svar:

Dina frågor är relevanta och mycket aktuella inom genetikforskningen vid schizofreni, om än svåra att besvara.

1) Ja, vi tror att diagnosen schizofreni är relaterad till många små genavvikelser, som tillsammans innebär en riskökning. Det är kanske 500-1 000 olika genförändringar snarare än 5. Vi vet för lite ännu för att säga vilka kombinationer av enskild genvariation som kraftigt kan öka risken.

2) Ja, till viss del. Det finns subgrupper som har med kromosom 6 och immunförsvaret att göra som verkar lovande.

3) Nej, tyvärr inte med någon säkerhet.

4) Vissa gener som har med tvångsmässigt beteende har studerats på hundar och man försöker se om det finns paralleller. Man försöker skapa djurmodeller för stereotypt beteende, att dra sig till ensamhet och andra beteendemodeller som ska likna schizofreni. Det är ofta dock svårt att jämföra och hitta bra modeller för exempelvis hallucinationer.Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.