Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Livskvalitet vid synnedsättning

Livskvalitet omfattar förutom fysiska förmågor och hälsa även psykiska sådana. Det är väl känt att grav synnedsättning leder till förutom den uppenbara fysiska inskränkningen även till psykisk ohälsa. Detta i sin tur leder sedan till nedsättning av livskvaliteten.

Uppdaterad den: 2013-04-22

Annons

Att inte kunna delta i vardagliga aktiviteter orsaker nedsatt livskvalitet. Förutom livskvalitet påverkas även ekonomi då synnedsättningen påverkar förmågan att köra bil och man kan bli tvungen att byta eller avsluta yrkeskarriären. Även byte av bostad kan bli följden av att man inte kan använda sig av egen bil. I dagens samhälle där många äldre är mer aktiva och större krav ställs på seendet ökar detta risken för känslan av utanförskap och med detta försämring av livskvalitet.

Sjukdomen skapar oro

Undersökningar har visat att många äldre med grava synskador jämställer sin sänkning av livskvalitet med de patienter som har långt framskriden tumörsjukdom. Samma undersökningar har också visat att många läkare, även ögonläkare, tenderar att underskatta patienternas verkliga besvär.

Vetskapen om att man lider av en svår och på sikt kraftigt handikappande sjukdom leder till oro och ångest. Av den anledningen finns det ofta kurator eller psykolog knuten till kliniker eller syncentraler där dessa patienter oftast behandlas. Men alla som kommer i kontakt med dessa patientgrupper bör ha ovanstående i minnet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.