Fakta | Stroke

Förberedelser för utskrivning av strokepatient


Uppdaterad den: 2013-02-21
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Planering

Planeringen av utskrivningen från sjukhuset inleds tidigt under rehabiliteringen. Planeringen involverar patienten, hans eller hennes familj och anhöriga samt rehabiliteringspersonalen. Syftet med planeringen är att se till att rehabiliteringens gynnsamma resultat upprätthålls även efter utskrivningen.

Några av de saker som måste planeras är följande:

 • Se till att strokepatienten har ett tryggt ställe att bo på efter utskrivningen.
 • Bestäm vilken form av omsorg, assistans, anpassning eller hjälpmedel som behövs.
 • Skapa ett upplägg för fortsatta rehabiliteringsinsatser och andra tjänster i hemmet.
 • Upprätta kontakt med hemsjuksköterskan, särskilt boende och/eller rehabiliteringsklinik och förmedla information om patienten.
 • Diskutera eventuella sexuella problem, åtgärder för att upprätthålla ett aktivt sexliv.

Var ska du bo?

Många strokepatienter kan återvända hem efter rehabiliteringen. Andra behöver kommunala särskilda boendeformer där hjälp, vård och omsorg finns lättillgänglig. Beslutet om var du ska bo beror på ditt behov av hjälp och vilka boendeformer som erbjuds på orten. Du behöver även kunna ta del av resurser som ger dig fortsatt träning. Det är avgörande att du känner dig trygg där du bor.

Annons
Annons

Som ett led i planeringen av utskrivningen bedömer man vilka krav som måste ställas på boendet. Det kan vara aktuellt att göra ett hembesök där man tar ställning till om man behöver göra några förändringar för att ge dig större trygghet. Det kan till exempel handla om att:

 • Byta rum och möblera så att du har allt på en yta och slipper gå i trappor.
 • Ta bort mattor, trösklar och andra saker som kan vara lätta att snubbla på.
 • Sätta upp handtag och räcken som du kan stödja dig på vid toalettbesök, i badkaret eller i duschen.

Ofta är det bra om du som är strokepatient kommer hem på ett "provbesök" före själva utskrivningen. Det kan bidra till att klargöra problem som måste diskuteras eller korrigeras innan du åker hem för gott.

Finns det behov av specialutrustning?

Efter rehabiliteringen kan du ha problem med att gå, med balansen eller med att utföra vissa vardagssysslor. Ibland behöver man hjälpmedel:

Annons
Annons
 • Käpp. Många som har haft en stroke behöver en käpp för att gå. Vid balansproblem kan det vara bra att använda ett stöd med flera "fötter".
 • Rullator. En rullator ger mer stöd än en käpp. De finns i flera olika versioner och kan anpassas efter dina behov.
 • Ankelfotstöd. Specialstöd kan hjälpa till att hålla foten i rätt position vid gång.
 • Rullstol. Den kan anpassas efter dina behov.
 • Hjälpmedel för att tvätta sig, klä på sig och äta. Olika stöd och räcken kan monteras. Andra hjälpmedel kan göra det lättare för dig att klara dig med en hand.
 • Kommunikationsmedel. Trygghetslarm, telefonanpassningar, eventuellt dator osv.

Omsorgspersoner

De personer som hjälper strokepatienter i hemmet är vanligtvis familj och anhöriga, vänner eller hemtjänstpersonal/hemsjukvårdare. Det är viktigt att alla omsorgspersonerna är väl förtrogna med patientens trygghetsbehov och fysiska och känslomässiga behov så att de kan bistå med bästa möjliga omvårdnad. Eftersom alla fall av stroke är individuella varierar graden av behov av hjälp. Något av det omsorgspersonerna kan hjälpa till med är följande:

 • Förbereda hemkomsten.
 • Se till att patienten tar sina läkemedel enligt ordination, följer kostråd samt utför övningar och andra inplanerade aktiviteter.
 • Uppmuntra och hjälpa strokepatienten med övningar som han eller hon lärde sig under rehabiliteringen.
 • Hjälpa till att lösa problem och komma på nya sätt att göra saker på.
 • Hjälpa till med praktiska göromål.
 • Hjälpa till med kommunikation.
 • Organisera aktiviteter utanför hemmet.
 • Se till att patienten får det som han eller hon behöver.

Annons
Annons
Annons