Fakta | Stroke

Rehabilitering efter stroke


Uppdaterad den: 2013-01-30
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad omfattar rehabiliteringen?

I rehabiliteringsprogram på sjukhus eller på särskilt boende kan strokepatienten ägna flera timmar om dagen åt aktiviteter som fysioterapi, arbetsterapi, talträning, beteendeterapi, gruppaktiviteter samt patient- och familjeträning. Det är viktigt att upprätthålla färdigheter som bidrar till att förbättra andra funktioner. En del av tiden används till att lära sig färdigheter (som att gå och prata) som man behärskade innan man fick en stroke. Andra delar av tiden används till att lära sig nya sätt att utföra saker på för att man inte längre kan använda det gamla sättet, till exempel att göra en uppgift med en hand istället för båda som man gjorde tidigare.

Sätta upp mål

Rehabiliteringsmålen beror på hjärnskadans omfattning, vad patienten kunde göra före insjuknandet och patientens önskemål. Patienten, familjen och behandlingsteamet bestämmer målen tillsammans. I många fall är det nödvändigt att upprepa uppgifter många gånger innan ett delmål har nåtts.

Om målen sätts för högt kan inte patienten nå dem. Om de sätts för lågt får inte patienten all den hjälp som kunde ha hjälpt honom/henne att nå ännu längre. Om målen inte stämmer överens med patientens intressen är det svårt för patienten att hitta motivation till att träna. Därför är det avgörande att målen är realistiska. För att lättare uppnå realistiska mål bör både patienten och familjen berätta för behandlingsteamet om aktiviteter som patienten skulle vilja klara av.

Annons
Annons

Exempel på rehabiliteringsmål:

  • Kunna gå, åtminstone med rollator eller käpp.
  • Kunna göra vissa saker själv med hjälp av specialutrustning.
  • Kunna tvätta sig själv.
  • Kunna klara sig själv på toaletten.

När patienten når behandlingsmålen betyder det inte att träningen är klar. Det betyder bara att man är redo för nya mål.

Rehabiliteringspersonal

Eftersom varje fall av stroke är unikt varierar behandlingen från person till person. Rehabiliteringen utförs av olika typer av specialutbildad vårdpersonal.

Annons
Annons

Läkaren

Läkaren spelar en central roll i rehabiliteringsteamet. Hans eller hennes bakgrund kan variera: Allmänläkare, invärtesmedicinare, geriatriker (specialist på vård av äldre patienter), neurolog (specialist på hjärnan och nervsystemet) och specialistläkare inom fysikalisk medicin (specialist på muskel- och skelettsjukdomar och rehabilitering).

Rehabiliteringssjuksköterska

En sjuksköterska som är specialist på vård av personer med funktionsnedsättning. Sjuksköterskan ger direkt vård, utbildar patienter och familjer och hjälper till att samordna behandlingen.

Fysioterapeut

Fysioterapeuter bedömer och behandlar problem som är kopplade till rörlighet, balans och koordination. De förser patienten med träning och övningar som kan förbättra gångfunktionen, hjälpa patienten att ta sig i och ur en säng eller stol och röra sig utan att tappa balansen. Vid behov lär de anhöriga hur de kan hjälpa patienten med övningar och träning i olika rörelser och att gå.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten ger patienten anvisningar om övningar och praktisk träning i aktiviteter som patienten kunde utföra före stroken, till exempel äta, duscha, klä på sig, skriva, laga mat. Gamla sätt att göra saker på kanske inte är möjliga längre, så arbetsterapeuten lär patienten nya metoder.

Logoped

Logopeder hjälper patienten att återfå talfunktionen och i förekommande fall får patienten lära sig andra sätt att kommunicera på. En viktig uppgift är att lära de anhöriga hur de kan förbättra kommunikationen. De hjälper även patienter med sväljproblem.

Kurator

Kuratorer arbetar tillsammans med patienten och familjen med att fatta beslut om rehabilitering och planering av flytten hem eller till en ny lägenhet. Kuratorer hjälper även till med ansökningar om ekonomisk ersättning, kommunala insatser och blanketter till Försäkringskassan. Dessutom kan de bidra med rådgivning om en lång rad olika problemställningar.

Psykolog

Det är inte särskilt vanligt att psykologer ingår i rehabiliteringsteamet, men när de gör det har de viktiga uppgifter som rör patientens mentala och psykiska hälsa. De använder intervjuer och tester för att identifiera och förstå problemen. De deltar även i behandlingen av rubbningar i patientens kognitiva funktioner eller minne, och de ger råd till andra inom teamet om behandlingen.

Fritidspedagoger

Detta är personer som hjälper patienterna att återuppta aktiviteter som de tyckte om att syssla med innan de fick en stroke, till exempel spela kort, påta i trädgården och andra olika typer av fritidssysselsättningar. Fritidspedagoger hjälper till under rehabiliteringsprocessen och uppmuntrar patienterna att praktisera sina färdigheter.

Övrigt

Andra yrkesgrupper kan också delta i behandlingen av patienten: dietister, personal som utformar skenor/stödbandage/specialskor, fotvårdare och så vidare.

Rehabiliteringsteamet

Mycket ofta är det specialisterna som deltar i rehabiliteringen organiserade i ett team som är anpassat efter varje enskild patients behov. Patient, anhöriga och specialister är alla deltagare i gruppen. Man håller regelbundna möten för att diskutera behandlingens förlopp och framsteg. Detta gör det lättare att samordna åtgärder och det stärker allas motivation att nå behandlingsmålen.


Annons
Annons
Annons