Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Demens

Minnessvikt

Försämrat minne, eller minnessvikt, uppträder ofta tidigt när ett demenstillstånd utvecklas.


Uppdaterad den: 2014-01-15

Annons

Vad är minnessvikt?

 • Minskad förmåga att använda sina erfarenheter eller minnas tidigare upplevelser, i sådan grad att det går ut över den normala funktionsförmågan.
 • Minnessvikt utvecklar sig oftast över lång tid.
 • Minnet är en förutsättning för att förstå omvärlden, och att kunna känna igen företeelser eller personer är en grundläggande förutsättning för man ska känna sig trygg.
 • Sviktande minne är vanligast hos äldre, som en följd av demens.
 • Cirka en av tre över 65 år klagar över bristande minne, men bara 10–15 % av dessa tar upp det med sin läkare.
 • Upplevelsen eller känslan av bristande minne är också vanligt vid depression och olika ångestsjukdomar, oberoende av demens eller ålder.
 • Det är också mycket vanligt att personer som är trötta eller överarbetade, som lider brist på sömn eller vila, känner att minnet sviktar. I sådana situationer är orsaken oftast att personen är för trött för att koncentrera sig och därför har svårt att komma ihåg till exempel text. Det är inte ett uttryck för en hjärnskada och är dessutom ett övergående tillstånd.
 • Hos yngre personer förekommer minnessvikt i samband med sjukdomar i centrala nervsystemet.
Annons
Annons

Vanliga orsaker

 • Demens.
 • Depression.
 • Skallskador.
 • Alkoholskador.
 • Läkemedel, särskilt dämpande och sövande, som sömnmedel.
 • Sänkt allmäntillstånd på grund av kronisk sjukdom, till exempel kronisk hjärt- eller lungsjukdom.

Sällsynta orsaker

 • Bristande sköldkörtelfunktion
 • Blodbrist
 • Vitamin B12-brist
 • Reumatisk muskelinflammation
 • Kronisk njursjukdom
Annons
Annons

Utredning

 • Minnessvikt uppträder ofta tidigt i utvecklingen av ett demenstillstånd. Om tester visar stora brister i minnesförmågan är det ett tecken på en störning av det centrala nervsystemet.
 • Läkarens avsikt med att göra en fortsatt utredning är att klargöra vad för slags tillstånd det handlar om. Det har betydelse för att snarast kunna inleda behandling när sådan är finns och för att kunna ge råd och vägledning.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.