Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Demens

Demens hos äldre

Åldrandet medför att det mesta hos oss fungerar lite långsammare än tidigare, vilket gäller även hjärnans funktioner. Äldre uppfattar, tänker och talar långsammare än vad de gjorde tidigare i livet, vilket är naturligt. Den ökande livslängden för dock med sig att fler äldre drabbas av demenssjukdom, eftersom denna sjukdom är starkt åldersrelaterad.


Uppdaterad den: 2010-01-22

Annons

När visar sig de första symtomen?

Man kan få symptom på demenssjukdom redan vid 60-70 års ålder, i första hand i form av försämrat korttidsminne. Initiativ, humör samt förmågan att uppfatta och orientera sig i omgivningen sviker. Man blir tröttare och störningar i språket och tids- och rumsuppfattningen förekommer, och man får problem att känna igen människor och ting.

Det blir efter hand också svårare att klara den personliga hygienen, påklädningen och att äta. Även psyket påverkas eftersom den reducerade hjärnfunktionen gör att man blir osäker, ängslig, arg, aggressiv och att man misstror andra människor.

Tillståndet kallas ibland senil demens, eftersom det är vanligt i hög ålder, och det kan indelas i undergrupper, beroende på vilken skada i hjärnan som utlöser tillståndet.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Kan demens behandlas?

Det finns idag ingen behandling som botar demens, men man kan lindra symtomen och inte sällan avhjälpa de psykiska symptom som orsakas av förändringar i hjärnan. De senaste årens forskning tyder ger förhoppningar om att det inte dröjer alltför lång tid innan man har hittat bättre behandlingsmetoder.

Här kan du läsa mer om demens - orsaker, symtom och behandling »

Vad kan vi göra för att hjälpa de dementa?

Då effektiv läkemedelsbehandling saknas är det viktigt med olika psykosociala insatser. Yngre människor och närstående måste hjälpa de äldre med demens, först och främst genom att försöka aktivera dem. Så länge kroppen orkar handlar det om fysisk träning och motion men det är också viktigt med psykisk, intellektuell träning. Aktivitet är det bästa sättet att bromsa utvecklingen, så att äldre människor kan hålla sig intakta och i form.

Annons
Annons

Det är viktigt att tänka på att det aldrig är för sent då även svårt dementa personer kan öka sina prestationer när det gäller att orientera sig, minnas och behålla praktiska färdigheter, med hjälp av rehabilitering.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons