Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Demens

Bilkörning och demens

Ett varningstecken för demens kan vara svårigheter att köra bil. Som närstående är det viktigt att vara uppmärksam på förändringar i personens körförmåga. Om man tror att en vän eller en familjemedlem som har körkort kan ha demens bör man kontakta hans eller hennes läkare.


Uppdaterad den: 2019-05-23

Annons

Vad är demens?

Demens är ett problem som gör det svårt för en person att komma ihåg saker. Demens hos äldre människor beror oftast på Alzheimers sjukdom. Personer med Alzheimers sjukdom förlorar långsamt sitt minne, och med tiden kommer de inte längre förmå att ta hand om sig själva.

Annons
Annons

Hur påverkar demens förmågan att köra bil?

I ett tidigt skede av demensutvecklingen kommer personen vanligen inte att ha några särskilda problem med att köra bil. Men efter en tid kommer han eller hon att köra vilse allt oftare, särskilt på nya, främmande ställen. Med tiden kan personen få större problem, som att glömma att byta fil inför en sväng, inte klara av att lyssna på radion och samtidigt följa vägen eller inte kunna göra snabba inbromsningar.

Hur vet man att det är ett problem?

Som närstående bör man vara uppmärksam på varningstecken för demens. Det kan vara ökad glömska, att personen upprepar uppgifter och frågor, inte vet vilken dag eller tid det är eller har problem med att utföra vanliga göromål som att laga mat eller att svara i telefon.

Titta efter förändringar i personens körförmåga. Är en passagerare trygg med den här personen bakom ratten? Vill man låta honom eller henne köra sina barn? Kör han eller hon för fort eller för långsamt, byter körfält utan att se sig om eller nonchalerar väjningsplikten? Har han eller hon problem med vänstersvängar i korsningar med trafikljus? Blir han eller hon uppjagad eller förvirrad i tät trafik eller har svårt att följa trafikskyltar? Blir andra bilförare arga och tutar på honom/henne? Har den här personens bil många skrapmärken och bucklor?

Annons
Annons

Vad kan närstående göra?

Om man tror att en vän eller en familjemedlem som har körkort kan ha demens bör man kontakta hans eller hennes läkare. Läkaren kan kontrollera om personen har demens eller andra problem som kan påverka körförmågan. Läkaren kan då vilja göra ytterligare medicinska undersökningar eller medverka till att vederbörande får genomföra ett körprov.

Det finns inget perfekt körprov för personer med demens. Men om en person bedöms vara osäker i trafiken, bör vederbörande sluta att köra bil. Det är viktigt att hjälpa den här personen att hitta andra färdmedel.

Det finns en risk att äldre människor blir deprimerade när de ombeds att sluta köra bil. Tala eventuellt med läkaren om detta.

Patientorganisationer


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.