Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Vilka tankar rör sig i en dement persons hjärna?

En anhörig till mig är svårt dement och ligger på sjukhus och ska sedan vidare till annat boende. Jag har funderat på om vad som egentligen finns för tankar i en dement persons hjärna, förstår han varför han är där, vet han att inte är frisk, vet han sina begränsningar så att säga?

Svar:

Demenssjukdom innebär en generell störning av intellektuella funktioner med försämring av minnet och det logiska tänkandet och dessutom personlighetsförändringar, vilket successivt ger allt svårare psykiska och sociala handikapp. Vid demens försvinner successivt språket och det blir därför allt svårare att få en demenssjuk person att redogöra för sina tankar. Hos personer med mer avancerad sjukdom är det således inte möjligt att få reda på vad de tänker och hur de upplever sin omgivning, sina närstående och sig själva.

En demenssjuk person, i senare stadier av sjukdomen, har i regel inte möjlighet att förstå innehållet i logiska resonemang och ta till sig information. Säkert är att logiskt tänkande hos en svårt demenssjuk inte är möjligt utan tänkandet blir konkret och bundet till föremål och till omgivningen. Tänkandet och medvetandet knyts till det som är nära, konkret och handgripligt och den demente lever i nuet. Att visats i välkända och lättöverskådliga omgivningar är därför viktigt och skapar trygghet och anses skapa en sorts identitetskänsla.

Även svårt demenssjuka har förmåga att uppfatta kroppsspråket hos personer som tar hand om dem, vilket gör att samspelet mellan dessa personer är mycket viktig. På det sättet kan man bättre förstå den demenssjukes reaktioner på olika händelser och upplevelser, även om dessa reaktioner inte alltid förefaller logiska. Det är därför viktigt att kommunicera även med svårt demenssjuka personer även om denna kommunikation kan upplevas som ensidig.

Med vänlig hälsning
Åke Rundgren
enhetschef för geriatrik


Läs mer om demens »

 

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Finns det det någon behandling för sekundär progressiv ms?

2021-05-5 | 11:56

av Anders Svenningsson

Depression, körkort

2021-05-12 | 17:47

av Anders Svenningsson

Bromsläkemedel vid MS

2021-05-13 | 07:28

av Anders Svenningsson

Huden på vänster sida är bedövad - symtom på ms?

2021-05-15 | 07:09

av Anders Svenningsson

MS - aldrig träffat något MS-team

2021-05-26 | 09:31

av Anders Svenningsson

Bältros utv till MS?

2021-05-31 | 13:19

av Anders Svenningsson

Vaccin mot corona och MS

2021-05-5 | 11:54

av Anders Svenningsson

Fatigue benen

2021-06-2 | 10:40

av Anders Svenningsson

Mer smärta, hjärntrötthet, sämre balans – sekundär progressiv fas vid ms?

2021-05-19 | 12:14

av Anders Svenningsson

MS och yrsel

2021-05-19 | 13:53

av Anders Svenningsson

MS liknande sjukdomar

2021-06-2 | 10:15

av Anders Svenningsson

RA och systemisk skleros och ospecifika plack

2021-05-25 | 15:06

av Anders Svenningsson

Diagnostisering av MS

2021-05-26 | 12:43

av Anders Svenningsson

Modafinil 100 mg hjärntrötthet

2021-05-26 | 12:58

av Anders Svenningsson

Blir man alltid av med sitt körkort om man har fått diagnosen MS?

2021-05-28 | 10:09

av Anders Svenningsson


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.