Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Blodprover hos äldre


Uppdaterad den: 2014-01-21

Annons

Bakgrund

För de flesta biokemiska prover – blodprover – är de normala provsvaren desamma hos äldre som hos yngre personer. Därför måste man vara försiktig med att tro att avvikelser från det normala beror på "åldern", eftersom det kan leda till att sjukliga tillstånd missas. För vissa blodprover finns det emellertid skillnader mellan yngre och äldre.

Annons
Annons

Blodprover som inte förändras med åldern

 • Hemoglobin ("blodvärde").
 • Vita blodkroppar.
 • Blodplättar.
 • Elektrolyter: natrium, kalium, kalcium, klor och fosfat.
 • Leverproverna ALAT och ASAT.
 • Bilirubin (gallfärgämne).
 • Ämnesomsättningsprover – TSH och T4.
 • Albumin.
 • Serumjärn.

Blodprover som förändras med åldern

Sänka

 • Den övre gränsen hos friska äldre ligger högre än hos yngre:
  • I en undersökning från Göteborg anges cirka 30 mm som övre normalgräns för 70-åringar
  • Många experter anser att det kan vara normalt med en sänka på upp till 39 mm hos äldre kvinnor

Blodsocker

 • Äldre människor har långsammare sockeromsättning och efter en måltid är därför blodsockervärdet förhöjt under längre tid hos äldre än hos yngre.
 • Fasteblodsocker ligger på samma nivå hos yngre och hos äldre. Hos äldre är det därför bara fasteblodsocker som kan användas för att bestämma om en person har diabetes.

Kreatinin

 • Kreatinin är ett mått på njurfunktionen. När värdena stiger över det normala är det ett tecken på nedsatt njurfunktion.
 • När muskelmassan minskar, avtar också produktionen av kreatinin, som kommer från musklerna. Detta kan dölja en försämrad njurfunktion hos en äldre person.

Albumin och serumjärn

 • Dessa värden påverkas inte av åldersfaktorer men sjunker om tillförseln av näring minskar.

Vitamin B12

 • Lägre värden är vanligare bland äldre. Brist på vitamin B12 leder till sänkt blodvärde. Bland äldre räknar man med att upp till 10 % av alla fall med sänkt blodvärde beror på B12-brist.
 • Brist på vitamin B12 kan också orsaka demenssymtom, som kan se ut som vanlig demens.

Folsyra

 • Brist på folsyra är vanligare hos äldre än hos yngre, bland annat på grund av minskat näringsintag. Även underskott av folsyra kan leda till blodbrist, som i sin tur kan påverka mentala funktioner.
Annons
Annons

Vill du läsa mer?


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.