Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Perikoronit


Uppdaterad den: 2012-10-04

Annons

Vad är perikoronit?

Illustration av perikoronit

Tändernas frambrott sker normalt utan nämnvärda symtom, men så är dock inte alltid fallet. Perikoronit är en infektion i mjukvävnaden runt kronan på en tand som bara delvis har brutit fram. Det handlar oftast om en visdomstand i underkäken. Tillståndet är relativt vanligt.

Annons
Annons

Orsak

Perikoronit uppstår när bakterier och debris samlas under tandköttsfliken som täcker en tand som bara delvis brutit fram. Ofta rör det sig om en tand där det föreligger ett hinder som gör att den inte kan bryta fram helt. Infektionen leder till att tandköttsfliken svullnar, vilket ger smärtor, ömhet och dålig smak i munnen. Ibland kan det komma var. Tandköttsfliken kan också skadas genom påbitning.

Diagnos

Tillståndet uppstår hos en person som har en tand eller visdomstand som inte brutit fram helt. Smärtor, ömhet och dålig smak i munnen tillkommer i samband med att bakterier kommer ned under tandköttsfliken och i fickan runt den erumperande tanden. Var kan bildas och patienten kan få svårt att gapa och svälja. En svullnad kan också uppstå.

Vid undersökning finner läkaren/tandläkaren de typiska förändringarna. Samtidigt föreligger ofta förstorade och ömma lymfkörtlar i området. I undantagsfall kan infektionen vara mer utbredd.

Annons
Annons

Behandling

Patienten bör remitteras till tandläkare. Målet med behandlingen är att stoppa den pågående infektionen och förhindra nya infektioner.

Om det handlar om en lätt infektion kan det räcka med att tandläkaren spolar med fysiologiskt koksalt eller 3 % väteperoxid under tandköttsfliken och i fickan. Eventuellt får du en spolspruta för att själv spruta rent under tandköttsfliken två till tre gånger dagligen med fysiologiskt koksalt eller 3 % väteperoxid. Om lokalbehandling inte ger önskat resultat utan en spridning sker och patienten får allmänsymtom med feber och sväljningssvårigheter behövs smärtstillande och antibiotika bör övervägas.

Tandläkaren måste avgöra om tandköttsfliken bör tas bort, eller om den underliggande tanden måste tas bort. Det senare alternativet kan bli aktuellt om infektionen återkommer upprepade gånger.

Prognos

Tillståndet kan vara en engångshändelse, men i många fall kommer det tillbaka. Upprepade perikoroniter talar för att tanden bör tas bort. God munhygien med regelbunden tandborstning och rengöring med tandtråd kan förebygga återfall.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.