Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | IBD

Inflammatorisk tarmsjukdom och graviditet

Aktiv sjukdom vid befruktningen är kopplar till högre risk för skov under graviditet. Därför är det bäst att försöka bli gravid när sjukdomen är i ett lugnt skede.


Uppdaterad den: 2020-10-15

Annons

Definitioner

Inflammatorisk tarmsjukdom inkluderar de två sjukdomarna ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Facktermer som används i detta dokument:

  • Fertilitet – befruktningsförmåga.
  • Proktektomi – borttagning av ändtarmen.
  • Proktokolektomi – borttagning av tjocktarm och ändtarm.
  • Ileostomi – utläggning av tunntarmen genom bukväggen så att avföringen töms i en påse.
  • Ileoanal anastomos – skarvning av den nedre delen av tunntarmen (ileum) och ändtarmsöppningen (anus) så att avföringen kan tömmas genom ändtarmsöppningen.
  • Retrograd ejakulation – spermierna töms genom urinröret till urinblåsan.
Annons
Annons

Fertilitet

Kvinnlig fertilitet

Kvinnor med inflammatorisk tarmsjukdom som är under kontroll, och där kvinnan inte har genomgått kirurgi i underlivet, har lika hög fertilitet som kvinnor i samma ålder utan inflammatorisk tarmsjukdom. När tarmsjukdomen är i en lugn fas, remission, förbättras inte bara fertiliteten – det blir också ett gynnsammare utfall av graviditeten.

Kirurgi som innebär att man tagit bort hela eller en del av ändtarmen (proktoektomi) är kopplat till en något minskad fertilitet, vilket kan ha att göra med att det kan bli sammanväxningar och ärrbildning runt äggledarna efter operationen. Risken för sammanväxningar är sannolikt mindre om operationen skett med titthålskrurgi (laparoskopi). Vid Crohns sjukdom tros sprickor och bölder runt anus (perianala, perineala och rektovaginala fistlar och abscesser) påverka både de reproduktiva organen och sexualdriften (libido). Aktiv sjukdom med tillhörande problem med näringsupptaget påverkar naturligtvis också fertiliteten negativt.

Manlig fertilitet

Inflammatorisk tarmsjukdom påverkar inte mäns fertiliteten såvida inte läkemedlen sulfasalazin eller metotrexat används. Dessa preparat medför försämrad spermiekvalitet, vilket dock normaliseras en tid efter att man har slutat använda preparaten. 

Proktektomi och proktokolektomi kan orsaka erektil dysfunktion och retrograd ejakulation, men sällan infertilitet. Färre får impotens som följd av operation av inflammatorisk tarmsjukdom än vid operation av cancer i tjocktarmen. Lagring av sperma bör ändå övervägas före proktokolektomi. En tillfällig ileoanal anastomos kan bli aktuellt vid ulcerös kolit i fertil ålder.

Läkemedelsbehandling under graviditet

De flesta läkemedel mot inflammatorisk tarmsjukdom går att använda under graviditet, men alla är inte lika välstuderade och vissa preparat anses därför säkrare än andra. Ett undantag är metotrexat som är skadligt för fostret och som därför inte ska tas vare sig under graviditet eller tre månader innan man försöker bli gravid. Tiopurin kan i vissa fall vara lämpligt vid graviditet om man stått på det sedan tidigare, men man brukar inte påbörja tiopurinbehandling under en graviditet eftersom det finns vissa risker både för mamman och fostret. För läkemedlen tofacitinib och loperamid finns så pass begränsade data att man avråder från användning under graviditet.

Annons
Annons

Kirurgi under graviditet

Kirurgi behövs sällan för inflammatorisk tarmsjukdom under graviditeten, men om det skulle behövas gäller samma indikationer som för icke-gravida. 

Påverkar graviditeten tarmsjukdomen?

Risken för skov av inflammatorisk tarmsjukdom under graviditet är ungefär densamma som när man inte är gravid. Några studier har dock visat att graviditet kan leda till en något ökad risk för skov hos kvinnor med ulcerös kolit. Det är oklart om risken för skov är ökad under veckorna efter förlossningen. Vissa studier talar för att så är fallet för ulcerös kolit, men inte för Crohns sjukdom.

Sjukdomsaktivitet under graviditeten

Aktiv sjukdom vid befruktningen är kopplar till högre risk för skov under graviditet. Därför är det bäst att försöka bli gravid när sjukdomen är i ett lugnt skede. Aktiv sjukdom under graviditet bör inledningsvis behandlas med läkemedel för att få snabb remission och därigenom förbättra prognosen för graviditeten. 

Inflammatorisk tarmsjukdom påverkar i allmänhet inte förlossningsmetoden eller förekomst av havandeskapsförgiftning (preeklampsi/eklampsi) om sjukdomen är under kontroll och graviditet inträffar i en lugn sjukdomsfas. Sjukdomsaktivitet ökar förekomsten av spontana aborter och för tidig födsel (prematuritet), men verkar inte öka risken för medfödda missbildningar.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Förlossning

Vaginal förlossning kan oftast genomföras, med undantag för fall med svår sjukdom i eller runt ändtarmen. Ärrvävnad i detta område kan göra förlossningen svår och eventuella klipp i slidöppningen kan vara svårläkta.

Amning

Amning medför ingen ökad risk för skov och rekommenderas på samma sätt som för kvinnor utan inflammatorisk tarmsjukdom. De flesta läkemedel mot inflammatorisk tarmsjukdom kan tas under amning, men man avråder från tofacitinib och metotrexat. Läkemedlen ciprofloxacin och metronidazol kan ges under amning, men ger i en del fall magbesvär hos barnet.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.