Fakta | IBD

Inflammatorisk tarmsjukdom och graviditet

Kvinnor med ulcerös kolit är lika fertila som kvinnor i normalbefolkningen. Att operera bort tjocktarm och tunntarm (proktokolektomi) ändrar inte möjligheten att bli gravid.

Uppdaterad den: 2019-01-02
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Definitioner

Inflammatorisk tarmsjukdom inkluderar de två sjukdomarna ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Facktermer som används i detta dokument:

  • Fertilitet – befruktningsförmåga.
  • Proktektomi – borttagning av ändtarmen.
  • Proktokolektomi – borttagning av tjocktarm och ändtarm.
  • Ileostomi – utläggning av tunntarmen genom bukväggen så att avföringen töms i en påse.
  • Ileoanal anastomos – skarvning av den nedre delen av tunntarmen (ileum) och ändtarmsöppningen (anus) så att avföringen kan tömmas genom ändtarmsöppningen.
  • Retrograd ejakulation – spermierna töms genom urinröret till urinblåsan.

Fertilitet

Kvinnlig fertilitet

Kvinnor med inflammatorisk tarmsjukdom som är under kontroll, och där kvinnan inte har genomgått kirurgi i underlivet, har lika hög fertilitet som kvinnor i samma ålder utan inflammatorisk tarmsjukdom. När tarmsjukdomen är i en lugn fas, remission, förbättras inte bara fertiliteten. Det blir också ett gynnsammare utfall av graviditeten.

Vid ulcerös kolit har kvinnor samma fertilitet som befolkningen i allmänhet. Borttagning av tjocktarmen och ändtarmen (proktokolektomi med ileostomi) förändrar inte fertiliteten. Det finns ännu inte mycket material om patienter som behandlats med ileoanal anastomos, men denna typ av kirurgi tycks inte påverka fertiliteten negativt. Vid Crohns sjukdom råder det mer osäkerhet, men sprickor och bölder runt anus (perianala, perineala och rektovaginala fistlar och abscesser) tros påverka både de reproduktiva organen och sexualdriften (libido). Aktiv sjukdom med tillhörande problem med näringsupptaget påverkar naturligtvis också fertiliteten negativt.

Annons
Annons

Manlig fertilitet

Inflammatorisk tarmsjukdom påverkar inte mäns fertiliteten såvida de inte använder läkemedlet sulfasalazin. Proktektomi och proktokolektomi kan orsaka erektil dysfunktion och retrograd ejakulation, men sällan infertilitet. Färre får impotens som följd av operation av inflammatorisk tarmsjukdom än vid operation av cancer i tjocktarmen. Lagring av sperma bör ändå övervägas före proktokolektomi. En tillfällig ileoanal anastomos kan bli aktuellt vid ulcerös kolit i fertil ålder.

Läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling verkar inte påverka fertiliteten hos kvinnor, men hos män som får sulfasalazin påvisas cirka 40 % minskning i antal spermier, försämrad spermarörlighet och försämrad spermakvalitet. Dessa resultat kan normaliseras redan tre månader efter att patienten har slutat använda preparatet.

Påverkar graviditeten tarmsjukdomen?

Bland cirka 80 % av kvinnor med inflammatorisk tarmsjukdom som blir gravida när deras sjukdom är i remission kommer sjukdomen att förbli i remission genom hela graviditeten och de första veckorna efter förlossningen. Bland de kvinnor som blir gravida när sjukdomen är aktiv kommer 2/3 fortsätta att ha aktiv sjukdom eller uppleva försämring av tarmsjukdomen under graviditeten.

Annons
Annons

Hos upp till 45 % av kvinnor med ulcerös kolit som blir gravida när deras sjukdom är aktiv kommer inflammationen att förvärras under graviditeten. Hos en av fyra kommer koliten fortsätta att vara aktiv, men tillståndet håller sig stabilt, medan resten av kvinnorna går i remission.

Bland kvinnor med Crohns sjukdom som blir gravida när sjukdomen är aktiv kommer sjukdomen att gå i remission hos 1/3, förbli stabil hos 1/3 och förvärras hos 1/3. 

Graviditet och amning

Sjukdomsaktiviteten vid tidpunkten för befruktningen är den viktigaste faktorn för att förutsäga sjukdomsförloppet under graviditeten. Befruktning bör därför ske i ett lugnt skede av sjukdomen. Aktiv sjukdom under graviditet bör inledningsvis behandlas med läkemedel för att få snabb remission och därigenom förbättra prognosen för graviditeten. Graviditet har i allmänhet ingen negativ effekt på inflammatorisk tarmsjukdom.

Inflammatorisk tarmsjukdom påverkar i allmänhet inte förlossningsmetoden eller förekomst av havandeskapsförgiftning (preeklampsi/eklampsi) om sjukdomen är under kontroll och graviditet inträffar i en lugn sjukdomsfas. Sjukdomsaktivitet ökar förekomsten av spontana aborter och för tidig födsel (prematuritet), men verkar inte öka risken för medfödda missbildningar.

Amning

Det finns ingen risk med användning av salazopyrin, 5-ASA och glukokortikoider, men amning bör undvikas om det finns behov av långvarig behandling med andra immunhämmande medel.

Kirurgi och diagnostik

Kirurgi behövs sällan för inflammatorisk tarmsjukdom under graviditeten, men om det skulle behövas gäller samma indikationer som för icke-gravida.

En dåligt fungerande ileostomi kan observeras under den andra trimestern. Cirka 10 % av patienterna får problem med stopp i tarmen (tarmobstruktion). Blåmärken och hudblödning och ömhet runt stomin kan uppstå när magen är stor, men dessa förändringar går tillbaka. Vaginal förlossning kan oftast genomföras, med undantag för fall med allvarlig sjukdom runt ändtarmen. Ärrvävnad i detta område kan göra förlossningen svår och eventuella klipp i slidöppningen (episiotomi) kan vara svårläkta.

Det finns inga starka kontraindikationer mot sigmoideoskopi, gastroskopi och biopsier om dessa undersökningsmetoder i allmänhet är nödvändiga under graviditet. Datortomografiundersökning av magen är endast nödvändig vid misstanke om svår fulminant kolit eller vid hål på tarmen (perforation).

Behandling under graviditet

Salazopyrin, 5-ASA och kortison kan användas som vanligt. Det finns inga rapporter om fosterskador hos patienter som har blivit gravida under en aktuell 5-ASA-behandling, och som har fortsatt med denna behandling under graviditeten.

Man avråder från att påbörja behandling med azatioprin till kvinnor som är eller önskar bli gravida. Det är dock inte en indikation för abort hos en kvinna som blivit gravid under pågående behandling, och det kan vara negativt att sluta med behandling med azatioprin om detta läkemedel är nödvändigt för att hålla sjukdomen under kontroll.

Behandling med biologiska läkemedel rekommenderas normalt sett inte under graviditet och amning. Hittills visar dock forskningen att riskerna för fosterskador eller förekomst av komplikationer under graviditeten inte är förhöjda.

Metronidazol bör inte ges till gravida eller ammande.

Ciklosporin ska bara användas bland gravida eller ammande om fördelarna överväger riskerna.

Vid aktiv sjukdom kan det ibland vara mer negativt för graviditeten att sluta med mediciner som azatioprin och TNF-alfa-blockerare än risken för biverkningar av medicinerna.


Annons
Annons
Annons