Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | IBD

Kost vid inflammatorisk tarmsjukdom

Kunskapen om sambandet mellan inflammatorisk tarmsjukdom och kost är mycket begränsad. Det finns inga vetenskapliga bevis för att speciell kost har förebyggande eller terapeutisk effekt.


Uppdaterad den: 2019-12-05

Vad ska man äta och vad ska man inte äta vid ulcerös kolit eller crohns sjukdom, IBD?
Annons

Vad är inflammatorisk tarmsjukdom?

Inflammatorisk tarmsjukdom är en kronisk inflammation i tarmen.

Det finns två olika inflammatoriska tarmsjukdomar:

Crohns sjukdom angriper främst den nedre delen av tunntarmen, men kan också finnas i tjocktarmen och andra delar av mag-tarmkanalen. Crohns sjukdom karakteriseras av perioder av buksmärtor och diarré.

Ulcerös kolit förekommer endast i tjock- och ändtarmen. Vanligen är bara ändtarmen eller nedre delen av tjocktarmen drabbad. Ulcerös kolit kännetecknas av blodig och slemmig diarré.

Ibland kan det vara svårt att skilja mellan Crohns sjukdom och ulcerös kolit. I grova drag är behandlingen av de två sjukdomarna densamma, men det finns också viktiga skillnader.

Inflammatorisk tarmsjukdom leder till symtom som smärta, illamående, feber och diarré. Man kan få minskad matlust, minskat näringsupptag (malabsorption), ändrad förbränning, och ibland näringsbrist.

Kunskapen om sambandet mellan inflammatorisk tarmsjukdom och kost är mycket begränsad. Det finns inga vetenskapliga bevis för att speciell kost har förebyggande eller terapeutisk effekt. Rekommendationerna nedan är därför inte absoluta, och det finns mycket utrymme för godtycke. Man kan göra egna iakttagelser som är lika viktiga att vara uppmärksam på.

Annons
Annons

Livsmedel

Barn med inflammatorisk tarmsjukdom kan bli undernärda, vilket i sin tur kan leda till hämning av tillväxten. Vissa experter rekommenderar att patienter med inflammatorisk tarmsjukdom ska öka sitt kalori- och proteinintag till 150 % av det rekommenderade i förhållande till deras ålder och längd.

Undersökningar visar att näring till barn är lika viktigt som mediciner, för att åstadkomma en förbättring av tillståndet.

Även om det inte finns belägg för att vissa typer av föda minskar inflammation, så är vissa livsmedel förknippade med lägre eller högre risk för inflammatorisk tarmsjukdom och tillhörande symtom.

Kost som verkar kunna minska risken är:

  • Frukt (gäller både Crohns sjukdom och ulcerös kolit). 
  • Grönsaker (gäller endast Crohns sjukdom).
  • Fiskolja, rik på omega-3-fettsyror, verkar göra nytta vid både Crohns sjukdom och ulcerös kolit.

Kost som tros kunna öka problemen är:

  • Mjölk och mejeriprodukter.
  • Kryddstark mat.
  • Fett och socker.

Då symtom uppstår – välj lågfiberkost

När symtomen uppstår kan det vara bra med en skonsam lågfiberkost.

Patienter med Crohns sjukdom som har tagit bort delar av tarmen får ökat upptag av oxalat, vilket kan leda till njursten. Sådana patienter bör vara försiktiga med mat som innehåller mycket oxalat som till exempel spenat, rabarber, rödbetor, kaffe, te, lågkaloriläsk och choklad. Patienterna bör uppmanas att dricka mycket.

Patienter med Crohns sjukdom som har mycket magsmärtor rekommenderas att vara försiktiga med fiberrika livsmedel, som till exempel frukt och grönsaker. Mängden fibrer kan täppa till trånga partier av tarmen.

Vitamin- och mineraltillskott

Crohns sjukdom och kirurgiska ingrepp med borttagning av delar av tarmen kan minska upptaget av vitaminer, fett, kalcium och magnesium. Järntillskott och regelbundna tillskott av vitamin B12 kan krävas i sådana fall. Tillskott av folsyra kan vara viktigt för patienter som behöver vara försiktiga med färsk frukt och grönsaker, och för patienter som använder azatioprin.

Allmänt rekommenderas vitamintillskott för alla med inflammatorisk tarmsjukdom, och särskilt för barn för att undvika tillväxthämning. Stora doser kan dock göra mer skada än nytta.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.