Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Gynhälsa

Rikliga menstruationsblödningar, patientrådgivning


Uppdaterad den: 2013-03-27

Annons

Vad är rikliga menstruationsblödningar?

 • Kallas på fackspråk för menorragi.
  • Omkring 10 % av kvinnor i fertil ålder lider av rikliga menstruationer
  • Ofta finns ingen påvisbar orsak till besvären (Idiopatisk menorragi)
 • Blödningar med regelbundna intervall, men med:
  • Ökad varaktighet (mer än åtta dagar) och/eller
  • Ökad blödningsmängd, mer än 80 ml per menstruation (normalt 30-40 ml)
Annons
Annons

Vad kan vara orsaken?

Vanliga orsaker

 • Muskelknutor i livmodern (myom):
  • Ett vanligt tillstånd som förekommer hos var fjärde vuxen kvinna
  • Ökar med stigande ålder fram till menopaus. Krymper i regel efter att mensen slutat
  • Ger vanligtvis inte symtom utan upptäcks ofta av en tillfällighet
  • De vanligaste symtomen vid myom är rikliga menstruationer, trycksymtom och urinträngningar
 • Spiral:
  • Kopparspiral är en vanlig anledning till riklig menstruation
  • Hormonspiral ger däremot mindre blödningar. Hos vissa uteblir till och med menstruationen helt
 • Ökad blödningstendens:
  • Medfödda koagulationsrubbningar, varav von Willebrands sjukdom är vanligast. Förekommer hos 10 % av kvinnor med menorragi
  • Eventuell användning av blodförtunnande läkemedel som acetylsalicylsyra eller Warfarin

Sällsynta orsaker

 • Livmodercancer (endometriecancer):
  • Drabbar sällan kvinnor under 45 år
 • Låg ämnesomsättning (hypotyreos):
  • Typiska symtom är initiativlöshet, köldintolerans, muskelsmärtor, ökat sömnbehov, viktökning, förstoppning, yrsel, håravfall, heshet och hos vissa rikligare menstruationsblödningar

När ska man söka vård?

 • Ihållande rikliga menstruationsblödningar bör utredas.
Annons
Annons

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur yttrar sig menstruationsblödningarna?
  • Nu jämfört med tidigare?
  • Varaktighet och intervall?
 • Mängd?
  • Blöder du igenom bindan?
  • Hur ofta byter du binda?
  • Byter du på natten?
  • Blodlevrar (koagler)?
 • Har du spiral?
 • Har du några andra sjukdomar?
 • Har du ökad tendens till att blöda på andra ställen?
  • Näsblod? Får du lätt blåmärken?
 • Har andra i familjen ökad blödningstendens?

Undersökningar

 • En gynekologisk undersökning och eventuellt en ultraljudsundersökning görs vid misstanke om en bakomliggande orsak. Ett cellprov tas från livmoderhalsen om detta inte har gjorts nyligen. Eventuellt tas också prov från livmoderhålan.
 • Vid misstanke om annan bakomliggande sjukdom kan det vara nödvändigt att göra en mer omfattande undersökning.
 • Ibland tas blodprover tas för att kontrollera Hb (blodvärde) och serum-järn. Många kvinnor utvecklar blodbrist (anemi) som en följd av den stora blodförlusten.
  • Vid misstanke om bakomliggande sjukdom kan det bli aktuellt med andra blodprover

Remiss 

 • Om diagnosen är oklar kan en remiss till en gynekolog skickas. 

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.