Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Gynhälsa

Rikliga menstruationsblödningar, patientrådgivning


Uppdaterad den: 2013-03-27
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är rikliga menstruationsblödningar?

 • Kallas på fackspråk för menorragi.
  • Omkring 10 % av kvinnor i fertil ålder lider av rikliga menstruationer
  • Ofta finns ingen påvisbar orsak till besvären (Idiopatisk menorragi)
 • Blödningar med regelbundna intervall, men med:
  • Ökad varaktighet (mer än åtta dagar) och/eller
  • Ökad blödningsmängd, mer än 80 ml per menstruation (normalt 30-40 ml)

Vad kan vara orsaken?

Vanliga orsaker

 • Muskelknutor i livmodern (myom):
  • Ett vanligt tillstånd som förekommer hos var fjärde vuxen kvinna
  • Ökar med stigande ålder fram till menopaus. Krymper i regel efter att mensen slutat
  • Ger vanligtvis inte symtom utan upptäcks ofta av en tillfällighet
  • De vanligaste symtomen vid myom är rikliga menstruationer, trycksymtom och urinträngningar
 • Spiral:
  • Kopparspiral är en vanlig anledning till riklig menstruation
  • Hormonspiral ger däremot mindre blödningar. Hos vissa uteblir till och med menstruationen helt
 • Ökad blödningstendens:
  • Medfödda koagulationsrubbningar, varav von Willebrands sjukdom är vanligast. Förekommer hos 10 % av kvinnor med menorragi
  • Eventuell användning av blodförtunnande läkemedel som acetylsalicylsyra eller Warfarin

Sällsynta orsaker

 • Livmodercancer (endometriecancer):
  • Drabbar sällan kvinnor under 45 år
 • Låg ämnesomsättning (hypotyreos):
  • Typiska symtom är initiativlöshet, köldintolerans, muskelsmärtor, ökat sömnbehov, viktökning, förstoppning, yrsel, håravfall, heshet och hos vissa rikligare menstruationsblödningar

När ska man söka vård?

 • Ihållande rikliga menstruationsblödningar bör utredas.

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur yttrar sig menstruationsblödningarna?
  • Nu jämfört med tidigare?
  • Varaktighet och intervall?
 • Mängd?
  • Blöder du igenom bindan?
  • Hur ofta byter du binda?
  • Byter du på natten?
  • Blodlevrar (koagler)?
 • Har du spiral?
 • Har du några andra sjukdomar?
 • Har du ökad tendens till att blöda på andra ställen?
  • Näsblod? Får du lätt blåmärken?
 • Har andra i familjen ökad blödningstendens?

Undersökningar

 • En gynekologisk undersökning och eventuellt en ultraljudsundersökning görs vid misstanke om en bakomliggande orsak. Ett cellprov tas från livmoderhalsen om detta inte har gjorts nyligen. Eventuellt tas också prov från livmoderhålan.
 • Vid misstanke om annan bakomliggande sjukdom kan det vara nödvändigt att göra en mer omfattande undersökning.
 • Ibland tas blodprover tas för att kontrollera Hb (blodvärde) och serum-järn. Många kvinnor utvecklar blodbrist (anemi) som en följd av den stora blodförlusten.
  • Vid misstanke om bakomliggande sjukdom kan det bli aktuellt med andra blodprover

Remiss 

 • Om diagnosen är oklar kan en remiss till en gynekolog skickas. 
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Annons