Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Gynhälsa

Livmodercancer

Livmodercancer ger ofta symtom som oregelbunden blödning eller blodiga flytningar. De flesta som drabbas är i 70 årsåldern och mycket få kvinnor drabbas före 50 års ålder.


Uppdaterad den: 2021-09-22

Annons

Vad är livmodercancer?

Livmodern är ungefär lika stor som ett päron och väger mellan 40 och 70 gram. Väggen består ytterst av ett centimetertjockt lager muskler och innerst av en slemhinna. Det i denna slemhinna, endometriet, som livmodercancer kan börjar växa. Livmoderhalsen är den del av livmodern som mynnar ut i slidan. Efter klimakteriet krymper livmodern och blir lite mindre.

Varje år får cirka 1 400 svenska kvinnor livmodercancer. Livmodercancer är den vanligaste gynekologiska cancern i västvärlden. De flesta som drabbas är i 70 årsåldern och mycket få kvinnor drabbas före 50 års ålder.

Andra namn för livmodercancer är livmoderkroppscancer, endometriecancer och corpuscancer.

Cancer i livmodern ska inte förväxlas med livmoderhalscancer, som är en helt annan sjukdom.

Annons
Annons

Symtom

Underlivsblödning efter klimakteriet eller avvikande flytningar kan vara tecken på livmodercancer. Likaså tillkomst av oregelbundna blödningar hos en kvinna som är äldre än 40 år. Sådana symtom är relativt vanliga och förekommer vid andra ofarliga tillstånd, men för säkerhets skull rekommenderas gynekologisk undersökning.

Orsak

Risken för att få cancer i livmodern ökar med åldern. De flesta kvinnor är över 60 år när sjukdomen upptäcks. Långvarig påverkan av det kvinnliga könshormonet östrogen utan balansering med progesteron ökar risken för livmodercancer. Övervikt, sent klimakterium och att inta ha fött barn är riskfaktorer.

Användning av kombinerat p-piller minskar risken för livmodercancer.

Annons
Annons

Diagnos

Om symtomen inger misstanke om livmodercancer skickas remiss till gynekolog för närmare undersökning. Hos gynekologen kan tjockleken på livmoderslemhinnan bestämmas genom gynekologisk (transvaginal) ultraljudsundersökning. Om ultraljudet visar att slemhinnan är tjock tas vävnadsprov från slemhinnan för att undersöka i mikroskop om det kan röra sig om livmodercancer.

Om diagnosen livmodercancer har fastställts görs ytterligare transvaginalt ultraljud eller magnetkameraundersökning för att se om cancern har spritt sig lokalt. Även datortomografiundersökning av bröstkorg och mage görs för att kartlägga eventuell spridning av cancern.

Behandling

Operation är den viktigaste behandlingsformen för livmodercancer. Vid ingreppet tas livmodern bort tillsammans med båda äggledarna och äggstockarna. Detta kallas total hysterektomi och dubbelsidig salpingo-oforektomi. Ibland tas också lymfkörtlar i magen bort. Ibland ges cellgifter och/eller strålbehandling som tillägg.

Prognos

Hos många kvinnor upptäcks sjukdomen tidigt vilket ger goda möjligheter till att bli frisk. De flesta, cirka 80 procent, har den form av livmodercancer som kallas för typ 1. Typ 1 har en generellt god prognos. Om man har typ 2 är risken för återfall och spridning större. För alla fall av livmodercancer (typ1+typ2) är den relativa 5-årsöverlevnaden, det vill säga överlevnad i relation till normalbefolkningen i samma ålder, 84 procent.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.