Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Kirurgi

Frågeformulär inför anestesi – för utskrift


Uppdaterad den: 2012-12-25

Annons

Detta är ett frågeformulär för patienter som ska få anestesi (narkos eller bedövning).

Innan du ska opereras kan det hända att du har frågor som rör operationen och anestesin. Om du inte har fått skriftlig information om anestesimetoden, men vill ha det, kan du fråga läkaren eller en sjuksköterska om denna typ av information.

I det här formuläret kan du skriva ned frågor som du vill ha svar på före operationen. Frågorna kan du till exempel ställa till narkosläkaren eller narkossjuksköterskan som du träffar före operationen. Här finns också ett par frågor som kommer att ställas till dig:

Har du några andra sjukdomar?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Annons
Annons

Är du allergisk mot något?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Har du tidigare haft problem vid bedövning eller narkos? Vilka typer av problem?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Annons
Annons

Vilka läkemedel använder du?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Har du frågor om bedövningen eller narkosen?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Har du några andra frågor?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.