Fråga doktorn

Fråga   Infektion

Fråga: TBC i lungan

Hej, Jag hade lung-tb 1946. Förklarades helt frisk när jag gjorde lumpen 1962. Har bott i Indien 6 år under 60 och 70 -talen. Har sen 6 månader lätt hosta och upphostningar av grön slem. Det har jag haft tidigre men då bara någon eller några veckor. Jag fick när jag var ung beskedet att jag hade livsvarig immunitet mot tbc. Nu drar jag mig till minnes at min farfar fick tillbaka sin tbc på gamla dar och att min far, som hade tbc runt 1930, togs in på sanatorium för vård runt 1970 och jag tror det var tbc som blossat upp igen. Jag känner mig helt frisk, röker inte, god aptit, ingen viktminskning eller andra symtom än hosta och slem. Frågor: Kan tbc blossa upp/ komma tillbaka efter 60 år? Bör jag söka läkare? Tack på förhand

Svar:

Det förfaller som du hade en symtomgivande tuberkulosinfektion 1946, men
det framgår inte om du fick behandling för din lungtuberkulos.

Den första effektiva behandlingen kom i mitten av 40-talet i form av PAS och
streptomycin. De flesta som infekteras blir inte sjuka, men bakterierna
stannar i kroppen och hålls i schack av immunförsvaret, sk. latent tuberkulos.

Även om du tillfrisknat helt kan din tuberkulos finnas latent och blossa upp under vissa omständigheter, dvs. om kroppens immunförsvar inte förmår hålla tillbaks bakterietillväxten. Jag tycker inte det verkar
som om din gamla TB har börjat röra på sig, eftersom du känner dig helt frisk.

Det är dock mycket viktigt att du informerar din doktor om att du haft infektionen tidigare i livet om du blir sämre med långvarig hosta,
feber och viktnedgång eller står inför någon behandling som påverkar immunförsvaret t. ex. kortison eller cellgifter.

Med vänliga hälsningar


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Har jag tagit rätt antal doser av TBE, med rätt intervall?

2020-05-8 | 08:59

av Lars Lindquist

Ständigt ont i kroppen - kan det vara borrelia?

2020-05-8 | 08:26

av Lars Lindquist

Funkar vaccinet mot TBE?

2020-05-6 | 20:31

av Lars Lindquist

Ska jag fylla på med TBE-vaccin?

2020-05-8 | 09:36

av Lars Lindquist

TBE till små barn

2020-05-6 | 22:04

av Lars Lindquist

Fästingvaccinering - är det nödvändigt?

2020-05-6 | 23:26

av Lars Lindquist

Har tagit dos ett mot TBE - måste jag börja om när corona-pandemin är över?

2020-05-8 | 08:23

av Lars Lindquist

Hur många doser av TBE-vaccin ger fullgott skydd?

2020-05-8 | 08:46

av Lars Lindquist

Borrelia, bartonella och psoriasis - vad ska jag göra?

2020-05-8 | 08:49

av Lars Lindquist

Missade tredje dosen av TBE-vaccinationen - måste vi börja om?

2020-05-8 | 09:48

av Lars Lindquist

Har fått tre doser med TBE-vaccin - hur ska jag gå vidare?

2020-05-8 | 09:04

av Lars Lindquist

Vem ska inte ta TBE-vaccin?

2020-05-8 | 08:58

av Lars Lindquist

Borrelian förvärrades av svininfluensavaccin - oro inför andra vaccinationer

2020-05-8 | 10:22

av Lars Lindquist

Vaccin mot TBE trots ägg-allergi?

2020-05-8 | 10:42

av Lars Lindquist

Långt glapp mellan vaccinationen mot TBE

2020-05-8 | 12:35

av Lars Lindquist


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.