Fråga doktorn

Fråga   Infektion

TBC i lungan

Hej, Jag hade lung-tb 1946. Förklarades helt frisk när jag gjorde lumpen 1962. Har bott i Indien 6 år under 60 och 70 -talen. Har sen 6 månader lätt hosta och upphostningar av grön slem. Det har jag haft tidigre men då bara någon eller några veckor. Jag fick när jag var ung beskedet att jag hade livsvarig immunitet mot tbc. Nu drar jag mig till minnes at min farfar fick tillbaka sin tbc på gamla dar och att min far, som hade tbc runt 1930, togs in på sanatorium för vård runt 1970 och jag tror det var tbc som blossat upp igen. Jag känner mig helt frisk, röker inte, god aptit, ingen viktminskning eller andra symtom än hosta och slem. Frågor: Kan tbc blossa upp/ komma tillbaka efter 60 år? Bör jag söka läkare? Tack på förhand

Svar:

Det förfaller som du hade en symtomgivande tuberkulosinfektion 1946, men
det framgår inte om du fick behandling för din lungtuberkulos.

Den första effektiva behandlingen kom i mitten av 40-talet i form av PAS och
streptomycin. De flesta som infekteras blir inte sjuka, men bakterierna
stannar i kroppen och hålls i schack av immunförsvaret, sk. latent tuberkulos.

Även om du tillfrisknat helt kan din tuberkulos finnas latent och blossa upp under vissa omständigheter, dvs. om kroppens immunförsvar inte förmår hålla tillbaks bakterietillväxten. Jag tycker inte det verkar
som om din gamla TB har börjat röra på sig, eftersom du känner dig helt frisk.

Det är dock mycket viktigt att du informerar din doktor om att du haft infektionen tidigare i livet om du blir sämre med långvarig hosta,
feber och viktnedgång eller står inför någon behandling som påverkar immunförsvaret t. ex. kortison eller cellgifter.

Med vänliga hälsningar

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Borelia som gett ledvärk och huvudvärk

2017-01-15 | 17:21

av Göran Günther

Borelia och neuroborrelios

2017-01-16 | 19:02

av Göran Günther

Spermiekvalite!

2017-01-22 | 20:21

av Göran Günther

Hur smittas hsv-1 och hsv-2

2016-11-2 | 13:05

av Göran Günther

VACCIN

2016-11-2 | 17:55

av Göran Günther

Stafelokocker

2016-11-5 | 11:34

av Göran Günther

Finns det vit fästing i Sverige?

2016-11-8 | 19:51

av Göran Günther

Vinterkräksjuka

2016-11-8 | 01:07

av Göran Günther

Innehåll i vaccinet

2016-10-18 | 21:32

av Joakim Dillner

Oral HPV

2016-10-18 | 22:52

av Joakim Dillner

Tjej med HPV- viruset

2016-10-20 | 14:50

av Joakim Dillner

cellförändringar

2016-10-23 | 16:29

av Joakim Dillner

Hur länge lever hpv viruset?

2016-10-21 | 17:54

av Joakim Dillner

Vad ska vi göra?

2016-10-27 | 10:17

av Joakim Dillner

Falsk marknadsföring

2016-10-18 | 15:12

av Joakim Dillner


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons