Fråga doktorn

Fråga   Infektion

Fråga: Sorkfeber och Ljunganviruset

Hej. Som mamma har jag några funderingar angående sorkfeber och Ljunganviruset och dessas eventuella inverkan på barn. Vi är bosatta i norra Sverige och har två små barn, 3 år och fyra månader gamla. Använder ved som uppvärmningskälla, och är naturligtvis orolig att detta skall innebära en risk för barnen avseende sorkfeber/Ljunganvirus. Iakttar försiktighet rörande vedhanteringen (klädbyte, noggrann handtvätt, etc.), men då veden vid eldning måste tas inomhus innebär det ju förstås ändå en viss oro. Undrar därför: Om jag skulle drabbas av sorkfeber eller smittas av Ljunganviruset, finns det då risk att jag smittar mitt barn genom amningen? Är sorkfeber/Ljunganvirus generellt farligare för små barn än för vuxna? Smittar sjukdomarna enbart genom inandning av partiklar från avföring, urin och saliv, eller finns det även risk för beröringssmitta? Tar handdesinfektionsmedel (typ Alcogel) död på nämnda virus, eller finns det andra medel som är effektivare? Kan man generellt säga hur pass "lätt" det är att bli smittad? Mycket tacksam för svar!!

Svar:

Hej,

Sorkfeber eller nephropathia epidemica orsakas av ett virus som bärs av
skogssorken. Den utsöndrar virus via saliv, urin och avföring och
smittspridningen sker genom inandning av damm som innehåller sorkens urin
eller avföring.

Direktkontakt med sorkens kroppsvätskor kan också överföra smitta. Hur länge virus överlever utanför sorken vet man inte exakt, men vissa studier talat för cirka 2 veckor.

Sorkfeber smittar inte från människa
till människa. När det gäller ljunganvirus, även det ett sorkvirus, är det
ännu oklart om det kan ge sjukdom hos människa. Det är svårt att säga hur
lätt det är att bli smittad till exempel av ljunganviruset.

När det gäller sorkfeber ska man undvika att bli utsatt det vill säga till exempel att städa eller röja gamla vindar och källare med mycket damm som kan innehålla sorkspillning.

Sorkfeber är inte farligare för barn än för vuxna. År 2009 blev inga barn
under 15 år sjuka. Ljunganviruset vet vi inte tillräckligt om än och om det
ens har betydelse för människan.

Vedhantering vill jag nog påstå inte är
någon risk för smitta. Alcogel är alkoholbaserat och sägs ta död på de
flesta virus och är nog tillräckligt effektivt. Du behöver inte vara rädd att smitta genom amning.

Med vänliga hälsningar


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
hosta, snuva, anfåddhet

2019-12-4 | 20:58

av Remy Waardenburg

Slem harklingar, svullnads känsla i svalg på dagen, ej på natten

2019-12-5 | 13:01

av Remy Waardenburg

Nysningar

2019-12-4 | 22:52

av Remy Waardenburg

influensaspruta

2019-12-4 | 22:32

av Remy Waardenburg

Problem-vid resa

2019-12-4 | 18:59

av Remy Waardenburg

Torrhosta

2019-12-4 | 16:17

av Remy Waardenburg

Andas

2019-12-4 | 13:10

av Remy Waardenburg

lång seg förkylning/influensa

2019-12-4 | 12:47

av Remy Waardenburg

Sår på tungan

2019-12-4 | 12:14

av Remy Waardenburg

Hosta och slem

2019-12-3 | 16:09

av Remy Waardenburg

Hosta

2019-12-4 | 07:33

av Remy Waardenburg

Snuvig

2019-12-4 | 07:43

av Remy Waardenburg

Lungproblem

2019-12-3 | 04:01

av Remy Waardenburg

Huskurer mot förkylning

2019-12-3 | 07:31

av Remy Waardenburg

Varböld

2019-12-2 | 20:52

av Remy Waardenburg


Annons
Annons
Annons