Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Infektion

Viktigt att veta när du tar din medicin


Publicerad den: 2008-10-02

Annons

Ett läkemedel ska godkännas innan det får säljas i Sverige. För att ett läkemedel ska kunna godkännas krävs dokumentation för dess verkningar och eventuella biverkningar. Dessa krav ställs till exempel inte på kosttillskott och livsmedel. Läkemedel består ofta av mycket kraftigt verkande ämnen som i felaktiga doser är giftiga. Vissa läkemedel kräver recept medan andra kan köpas receptfritt. Även en överdos av ett receptfritt läkemedel kan vara dödlig.

När ska jag ta min medicin?

Medicin skall tas enligt föreskrifterna. För en del mediciner är det viktigt att de intas regelmässigt med lika stora intervaller. För andra mediciner är det viktigt med medicinfria perioder. Vissa mediciner ska tas under måltiderna medan andra ska tas före måltiderna. Allt detta står dock på den bruksanvisning som medföljer den receptbelagda medicinen.

Får jag dricka alkohol när jag tar min medicin?

Man kan tala om tre grupper av mediciner där man inte får förtära alkohol.

Annons
Annons
 • En grupp av mediciner reagerar inte nämnvärt tillsammans med alkohol. Men med tanke på att man ofta är sjuk när man får medicin ska man generellt vara försiktig med intag av alkohol.
 • En grupp av mediciner är "förslöande" och förstärker därmed alkoholens verkan. Man råder därför till att undvika alkohol.
 • En grupp av mediciner reagerar med alkoholens nedbrytning och ger kraftiga reaktioner (i likhet med alkohol+Antabus). I dessa fall råder man till sträng avhållsamhet från alkohol.

Får jag köra bil när jag tar min medicin?

Medicin som kan nedsätta förmågan att köra bil rör sig oftast om lugnande medicin, starkt smärtstillande medel och medel mot nässelfeber/nässelutslag. Även annan medicin kan vara trafikfarlig. I allmänhet ska man vara försiktig med ny medicin. Det ska också värderas i samråd med läkaren om man kan tillåtas köra bil.

Får jag ta flera olika slags mediciner samtidigt?

 • När man tar flera olika slags mediciner ska man vara uppmärksam på att de kan påverka varandra. Detta sker traditionellt på tre olika sätt.
 • Upptagningen kan bland annat påverkas vid ändrad surhetsgrad i magen, av ändrade tarmrörelser eller när bakteriesammansättningen påverkas av antibiotika.
 • Den fritt tillgängliga delen av den upptagna medicinen kan variera. Detta har betydelse då det ofta endast är den fritt tillgängliga delen som kan verka på kroppen. Medicinen konkurrerar helt enkelt om transportämnen i blodet och kan därför råka aktivera någon annan medicin genom att skilja den från transportämnena.
 • Hur medicinen utskiljs kan också påverkas av annan medicin. Detta kan ha både en positiv och negativ verkan på medicinens effekt, då nedbrytningen både kan bli ökad och hämmad.

Det är därför viktigt att alltid veta vilken medicin man får.

 • Du ska alltid känna till namnet på den medicin du tar, så att läkaren kan ta hänsyn till det när du får ordinerat ny medicin.
 • Skriv eventuellt ned namnet på den medicin du tar.
 • Kom ihåg att receptfri medicin, vitaminpiller och naturmedicin också kan påverka andra mediciner.
 • Informera alltid om den medicin du tar när du ordineras en ny medicin.

Vilka biverkningar kan jag få?

Medicin kan ge oönskade reaktioner, så kallade biverkningar. De flesta är övergående och ofarliga. Möjliga biverkningar nämns i bruksanvisningen som följer med den receptbelagda medicinen. Du kan också finna biverkningarna till den medicin du tar genom att läsa PatientFASS eller vanliga FASS. De flesta får inga, eller endast lätta, biverkningar. Om det finns risk för allvarliga biverkningar bör man ha informerats av läkaren. Man kan inte på förhand avgöra om man kommer att få biverkningar. Om man får biverkningar ska man diskutera med läkaren huruvida man kan acceptera dessa, sänka dosen eller om man bör pröva någon annan medicin.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.