Fråga doktorn

Fråga   Reumatism

Fråga: As trots negativt HLAB-27?

Kan man ha AS trots att HLAB-27 är negativt? Har av smärtläkare blivit erbjuden att testa korisonbehandling; är AS en trolig diagnos om mina besvär skulle minska av denna behandling?

Svar:

Man kan ha AS trots avsaknad av positivt HLAB27 test. I dessa fall krävs det dock att man tydliga fynd på röntgen, datortomografi eller magnetkameraundersökning av ryggen för att ställa diagnos. Ett positivt svar på kortisonbehandling skulle ev stödja att det rör sig om inflammatorisk ryggsjukdom, men det är inte specifikt (kortison hjälper mot många typer av besvär).

Läs mer om inflammatorisk ryggsjukdom och AS »Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.