Fakta | Ögon

Ytlig skada på hornhinnan (kornealerosion)


Uppdaterad den: 2013-01-24
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är en ytlig skada på hornhinnan?

En ytlig skada på hornhinnan (kornealerosion) är en avskrapning av en större eller mindre del av hornhinnans ytskikt, eventuellt en reva i hornhinnan. Det uppstår omedelbart smärtor, ljusskygghet (smärtor när det kommer ljus i ögat), känsla av att ha skräp i ögat och tårflöde. Tillståndet är ganska vanligt.

Orsak

Sådana skador uppstår vanligtvis av till exempel av en gren som slår mot ansiktet, en fingernagel eller en mascaraborste. Kontaktlinser kan också ge sådana skador vid oförsiktig insättning, uttagning eller långvarig användning. Hornhinnans yttersta lager skrapas av som en följd av skadan. Detta irriterar ögat och leder till smärta.

Diagnos

Diagnosen ställs i regel utifrån sjukdomshistorien och fynd vid läkarundersökningen. Läkaren droppar lokalbedövning i ögat och använder ett färgämne, fluorescein, som lägger sig i sårytan på hornhinnan och synliggör var skadan sitter.

Annons
Annons

Behandling

Avsikten med behandlingen är att förebygga bestående skada av hornhinnan och att lindra symtomen. I de allra flesta fall läker skadan av sig själv, och den viktigaste behandlingen blir att ge smärtstillande tabletter, till exempel paracetamol. Ibland kan man få ögondroppar med till exempel diklofenak (NSAID), som kan dämpa irritationen i hornhinnan.

Det har varit vanligt att behandla med ögondroppar eller ögonsalva med antibiotika för att förebygga infektion, samt att lägga på ett ögonbandage. Nyare forskning visar dock att det troligtvis inte behövs, och att ögonbandage till och med kan fördröja läkningen. 

Om det inte skett någon nämnvärd förbättring, eller till och med en försämring, de närmaste en till tre dagarna, kan det bli aktuellt med mer omfattande behandling. 

Annons
Annons

Vanliga kontaktlinser ska inte användas förrän ögat har läkt helt. Terapeutiska bandagelinser används ibland av ögonspecialister.

Prognos

Ytliga skador repareras snabbt, men om skadan är utbredd eller trängt djupare ned i hornhinnan tar läkningen längre tid – uppskattningsvis 24–72 timmar. Djupa revor kan på sikt ge ärr på hornhinnan och nedsatt syn.


Annons
Annons
Annons