Fråga doktorn

Fråga   Ögon

Fråga: Behandling av våt AMD

Hej,

Flera landsting har valt ett billigt, icke godkänt läkemedel för att behandla våt AMD.

Sveriges kommuner och Landstings NLT-grupp skriver: "Läkemedelsverket konstaterar att LucentisR har en adekvat effekt-och säkerhetsprofil för behandling av dessa ögonsjukdomar. Kunskapsläget vad gäller AvastinR för intraokulär behandling är inte tillfredställande och säkerhetsdata är bristfälliga."

Läkemedelsverket förordar därför användning av LucentisR. Samtidigt anger Läkemedelsverket att omfattande användning av icke godkända läkemedel ska ske inom ramen för kliniska prövningar eller annan form av strukturerad uppföljning. Biverkningar ska också rapporteras.

Det icke godkända läkemedlet AvastinR kostar bara en tjugondel av priset jämfört med LuventisR som är utprövat för just denna sjukdom. I det landsting jag bor i behandlas våt AMD med det icke godkända läkemedlet. Kommer man märka någon förbättring och vad kan man förvänta sig för biverkning vid behandling av det icke godkända läkemedlet? Det finns ett naturläkemedel "blue eye" som innehåller ett ämne som heter lutein. Är det något som kan förbättra synförmågan?

Mvh

 

 

Svar:

Hej och tack för frågan!

Du ställer en bra fråga som just nu debatteras flitigt bland berörda läkemedelsföretag och ögonläkarkåren.

Som du skriver har flera landsting valt att behandla med Avastin av kostnadsskäl. Det finns studier som visar på att effekten inte är sämre än med Lucentis. Flera länder i Europa (även Norden; Finland, Norge och Island) använder nästan uteslutande Avastin och mig veterligen är det inte någon studie som visat att biverkningarna skulle vara högre. Å andra sidan är inte Avastin framtaget som ett läkemedel som ska ges intraokulärt och det är inte gjort samma kliniska prövning som med Lucentis.

Som svar på din fråga om Avastin är lika effektivt som Lucentis så är svaret ja. Du frågar också om "blue eye" och om detta kan förbättra synen. Även den frågan debatteras flitigt i nuläget. Det finns studier som tyder på att Lutein i hög koncentration givet i en viss fas av "gula fläcken" sjukdom kan minska risken för att senare utveckla den våta formen. Kom dock ihåg att indikationen för "blue eye" inte är densamma som för Lucentis och Avastin. De senare ges vid redan utvecklad våt form av sjukdomen.

 

Vänligen

Oliver Bjelkin

 


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Behandling gula fläcken

2014-10-13 | 20:52

av Oliver Bjelkin

Svullnad gula fläcken

2014-09-23 | 10:38

av Oliver Bjelkin

RLE-linser

2014-08-21 | 17:11

av Oliver Bjelkin

Timosan-droppar

2014-07-17 | 18:31

av Oliver Bjelkin

Problem med skärpan

2014-06-24 | 13:58

av Oliver Bjelkin

Svart tråd i synfältet

2014-05-21 | 09:40

av Oliver Bjelkin

Synhjälpmedel

2014-05-11 | 20:36

av Oliver Bjelkin

Nya linser via operation/gula fläcken?

2014-05-20 | 20:37

av Björn Steen

Hål i ögat?

2014-05-23 | 13:45

av Björn Steen

En skugga skymmer bilden, är det gula fläcken?

2014-05-19 | 19:56

av Björn Steen

Monica

2014-05-19 | 20:11

av Björn Steen

Vad kan jag göra, har förändringar och arbetar mycket framför datorn?

2014-05-20 | 13:45

av Björn Steen

blåbär och om undersökning

2014-05-19 | 22:34

av Björn Steen

ögonbesvär

2014-05-23 | 00:09

av Björn Steen

Är gula fläcken ärftligt?

2014-05-22 | 18:29

av Björn Steen


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.