Fråga doktorn

Fråga   Ögon

Fråga: Behandling gula fläcken

Hej,

Jag har blivit erbjuden behandling av våt gula fläcken sjukdom med Lucentis. Behandlingen är mycket dyr och när jag läste bipacksedeln fann jag att biverkningarna var mycket frekventa. En av tio kunde räkna med allvarliga biverkningar som infektioner, näthinneavlossning plus en rad andra mer eller mindre trevliga. Jag tvekar därför inför att genomgå behandlingen då jag trots allt har ledsyn på ögat. Vet du vad man kan förvänta sig av behandlingen? 

Mvh

Svar:

Hej!

Om det är så att du har fått diagnosen våt AMD så ska du definitivt gå vidare med behandling. Risken är annars överhängande att dina näthinneförändringar försämras och att den ledsyn du har försvinner.

Behandlingen är dyr men täcks av högkostnadsskydd och läkemedlet bekostas av landstingen.

De biverkningar du räknar upp existerar men är långt mindre vanliga än de siffror som du nämner. De allra vanligaste biverkningarna är skav och irritation efter injektionerna och dessa är inte farliga. Allvarliga infektioner drabbar färre än en på tusen och näthinneavlossning ännu mera sällsynt.

Mitt råd är således att du så snart möjligt påbörjar behandling för att undvika ytterligare synnedsättning.

Vänligen


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Behandling gula fläcken

2014-10-13 | 20:52

av Oliver Bjelkin

Svullnad gula fläcken

2014-09-23 | 10:38

av Oliver Bjelkin

RLE-linser

2014-08-21 | 17:11

av Oliver Bjelkin

Timosan-droppar

2014-07-17 | 18:31

av Oliver Bjelkin

Problem med skärpan

2014-06-24 | 13:58

av Oliver Bjelkin

Svart tråd i synfältet

2014-05-21 | 09:40

av Oliver Bjelkin

Synhjälpmedel

2014-05-11 | 20:36

av Oliver Bjelkin

Nya linser via operation/gula fläcken?

2014-05-20 | 20:37

av Björn Steen

Hål i ögat?

2014-05-23 | 13:45

av Björn Steen

En skugga skymmer bilden, är det gula fläcken?

2014-05-19 | 19:56

av Björn Steen

Monica

2014-05-19 | 20:11

av Björn Steen

Vad kan jag göra, har förändringar och arbetar mycket framför datorn?

2014-05-20 | 13:45

av Björn Steen

blåbär och om undersökning

2014-05-19 | 22:34

av Björn Steen

ögonbesvär

2014-05-23 | 00:09

av Björn Steen

Är gula fläcken ärftligt?

2014-05-22 | 18:29

av Björn Steen


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.