Fråga Doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Är hjärnblödning ärftligt?

Min man dog hastigt vid 37 års ålder efter att ett medfött svagt blodkärl brast. (vad läkarna sade )Min dotter nu 30 år har vid några tillfällen svimmat och har ibland huvudvärk. Jag är orolig att detta är ärftligt. Hon har frågat läkare men de säger att det inte är det. Min dotter har lågt blodtryck och är vegetarian. Tack på förhand.

Svar:

Din make avled på grund av att ett blodkärl brast och skadade hjärnan genom att blod läckte ut. Jag utgår från att din make hade drabbats av en blödning, som uppkommer alldeles utanför hjärnan oftast i ett pulsåderbråck och sprider sig runt om i den luckra hjärnhinna (som kallas spindelvävshinnan), s.k. ubaraknoidalblödning efter det latinska namnet på spindelvävshinnan. Detta är ett fruktat tillstånd, som uppkommer plötsligt och har hög dödlighet.

Man har därför intresserat sig för om man kan hitta personer som i förväg skulle kunna drabbas av denna form av hjärnblödning. Bland annat har man studerat frågan om ärftlighet. Du har tidigare frågat läkare om detta och då fått svaret att någon ärftlighet inte finns för detta tillstånd. Det har tidigare varit och är även i dag det korrekta svaret, men i flera studier under senare år har ett komplext samband mellan ärftlighet och miljöfaktorer, som emellertid inte är entydigt kunnat påvisas. Det kan vara så att de dominerande riskfaktorerna högt blodtryck, rökning och alkoholintag för subaraknoidalblödning samverkar på ett komplext sätt med våra gener. Ingen kan i dag säkert säga hur det ligger till men forskning pågår.

Om din dotter har lågt blodtryck är det mycket bra ur risksynpunkt men kan eventuellt bidra till att hon ibland svimmar. Hennes huvudvärk har sannolikt andra förklaringar, då den huvudvärk som uppkommer vid subarachnoidalblödning är plötsligt påkommen och mycket svår.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Görs utredning på gamla?

2016-10-11 | 19:05

av Anne Grefberg

Vilka delar innefattar en utredning för Aspergers syndrom?

2016-10-20 | 13:40

av Anne Grefberg

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anne Grefberg

Tar så lång tid för att få en utredning

2016-10-20 | 13:32

av Anne Grefberg

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anne Grefberg

Är man tvungen att blanda in sina föräldrar i utredningen?

2016-10-11 | 20:56

av Anne Grefberg

Överdiagnostik av ADHD?

2016-10-20 | 13:22

av Anne Grefberg

Bör jag utredas?

2016-10-12 | 03:27

av Anne Grefberg

Hur går en nuropykiatrisk utredning till?

2016-10-20 | 13:09

av Anne Grefberg

Vuxen utredning?

2016-10-12 | 17:55

av Anne Grefberg

ADHD-symptom bara i vuxen ålder?

2016-10-11 | 17:41

av Anne Grefberg

Borderline....

2016-10-11 | 23:05

av Anne Grefberg

Händelserna efter utredning

2016-10-12 | 13:45

av Anne Grefberg

Har mitt barn adhd

2016-10-12 | 23:13

av Anne Grefberg

Boka tid?

2016-10-13 | 16:55

av Anne Grefberg