Fråga Doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Är hjärnblödning ärftligt?

Min man dog hastigt vid 37 års ålder efter att ett medfött svagt blodkärl brast. (vad läkarna sade )Min dotter nu 30 år har vid några tillfällen svimmat och har ibland huvudvärk. Jag är orolig att detta är ärftligt. Hon har frågat läkare men de säger att det inte är det. Min dotter har lågt blodtryck och är vegetarian. Tack på förhand.

Svar:

Din make avled på grund av att ett blodkärl brast och skadade hjärnan genom att blod läckte ut. Jag utgår från att din make hade drabbats av en blödning, som uppkommer alldeles utanför hjärnan oftast i ett pulsåderbråck och sprider sig runt om i den luckra hjärnhinna (som kallas spindelvävshinnan), s.k. ubaraknoidalblödning efter det latinska namnet på spindelvävshinnan. Detta är ett fruktat tillstånd, som uppkommer plötsligt och har hög dödlighet.

Man har därför intresserat sig för om man kan hitta personer som i förväg skulle kunna drabbas av denna form av hjärnblödning. Bland annat har man studerat frågan om ärftlighet. Du har tidigare frågat läkare om detta och då fått svaret att någon ärftlighet inte finns för detta tillstånd. Det har tidigare varit och är även i dag det korrekta svaret, men i flera studier under senare år har ett komplext samband mellan ärftlighet och miljöfaktorer, som emellertid inte är entydigt kunnat påvisas. Det kan vara så att de dominerande riskfaktorerna högt blodtryck, rökning och alkoholintag för subaraknoidalblödning samverkar på ett komplext sätt med våra gener. Ingen kan i dag säkert säga hur det ligger till men forskning pågår.

Om din dotter har lågt blodtryck är det mycket bra ur risksynpunkt men kan eventuellt bidra till att hon ibland svimmar. Hennes huvudvärk har sannolikt andra förklaringar, då den huvudvärk som uppkommer vid subarachnoidalblödning är plötsligt påkommen och mycket svår.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Finns det det någon behandling för sekundär progressiv ms?

2021-05-5 | 11:56

av Anders Svenningsson

Depression, körkort

2021-05-12 | 17:47

av Anders Svenningsson

Bromsläkemedel vid MS

2021-05-13 | 07:28

av Anders Svenningsson

Huden på vänster sida är bedövad - symtom på ms?

2021-05-15 | 07:09

av Anders Svenningsson

MS - aldrig träffat något MS-team

2021-05-26 | 09:31

av Anders Svenningsson

Bältros utv till MS?

2021-05-31 | 13:19

av Anders Svenningsson

Vaccin mot corona och MS

2021-05-5 | 11:54

av Anders Svenningsson

Fatigue benen

2021-06-2 | 10:40

av Anders Svenningsson

Mer smärta, hjärntrötthet, sämre balans – sekundär progressiv fas vid ms?

2021-05-19 | 12:14

av Anders Svenningsson

MS och yrsel

2021-05-19 | 13:53

av Anders Svenningsson

MS liknande sjukdomar

2021-06-2 | 10:15

av Anders Svenningsson

RA och systemisk skleros och ospecifika plack

2021-05-25 | 15:06

av Anders Svenningsson

Diagnostisering av MS

2021-05-26 | 12:43

av Anders Svenningsson

Modafinil 100 mg hjärntrötthet

2021-05-26 | 12:58

av Anders Svenningsson

Blir man alltid av med sitt körkort om man har fått diagnosen MS?

2021-05-28 | 10:09

av Anders Svenningsson


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.