Expert

Åke Rundgren

  • enhetschef för geriatrik, Göteborgs universitet
  • Medlem sedan: 2009-06-15
Jag är specialist i geriatrik eller åldrandets sjukdomar och docent och f.d. överläkare vid Geriatriska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset. För närvarande är jag chef för Enheten för geriatrik vid Göteborgs universitet. Jag har arbetat med äldre patienter i såväl sluten som öppenvård och har speciellt intresserat mig för hur funktionsförmåga kan återskapas hos äldre som förlorat denna t ex genom benbrott eller stroke, liksom konsekvenserna av benskörhet. Jag har undervisat såväl blivande läkare som andra yrkeskategorier i geriatrik och åldrandets problem. Jag har också skrivit ett tiotal läroböcker inom området. Mitt nuvarande forskningsområde är inriktat mot faktorer som kan göra vårt åldrande så positivt som möjligt.

Besvarade frågor

  1. 2010-08-02
  2. 2009-11-12
  3. 2009-10-16
  4. 2009-09-07
  5. 2009-08-11