Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Kirurgi

Premedicinering


Uppdaterad den: 2012-12-25

Annons

Vad är premedicinering?

Premedicinering betecknar läkemedel som ges före en operation (pre = före), jämte den läkarkontakt som leder fram till att denna medicinering bestäms. Det kan handla om två typer av behandling: Fasta mediciner för någon form av kroniskt tillstånd, och/eller läkemedel som ordineras av narkosläkaren före den aktuella operationen (premedicinering). Premedicinering har vanligtvis som syfte att verka lugnande och smärtstillande.

Annons
Annons

Fasta mediciner

I synnerhet äldre personer behandlas ofta för flera sjukdomar samtidigt, och den fasta medicinlistan kan omfatta en rad läkemedel. Kännedom om patientens fasta medicinering är viktigt eftersom sjukdomen som patienten behandlas för kan behöva fortsatt behandling under operationen. Uppehåll i behandlingen kan vara ogynnsamt och kan till exempel medföra ökad belastning på hjärta och blodkärl. Dessutom kan de fasta medicinerna samverka med de läkemedel som används under narkos/bedövning och kan påverka deras effekter (orsaka interaktioner).

Särskilt viktiga läkemedel är preparat mot hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar, sjukdomar i nervsystemet, ämnesomsättningssjukdomar och infektioner. Sådana läkemedel, och de sjukdomar som de används mot, kan påverka kroppens livsviktiga funktioner och kan interagera med de bedövningsmedel som används. De allra flesta interaktioner är ofarliga.

Viktiga interaktioner kan uppstå med lugnande läkemedel, sömnmedel, blodtrycksläkemedel och antibiotika.

Uppehåll eller justeringar i medicinering

Narkosläkaren som pratar med patienten före operationen bedömer behovet av ytterligare läkemedel och i allmänhet ska all fast medicinering fortsätta om det är möjligt. Dosreducering av den fasta medicineringen är särskilt aktuell för insulin vid diabetes, och för blodförtunnande läkemedel före kirurgi. Dosökning bör ske hos patienter som använder kortikosteroider ("kortison") regelbundet för att undvika cirkulationskollaps på grund av akut binjurebarksvikt. Detta avgörs av narkosläkaren i samarbete med kirurgen.

Annons
Annons

Premedicinering

Ett viktigt syfte med premedicinering är att dämpa ångest och oro. Om möjligt bör premedicineringen skräddarsys efter den enskilda patienten. Man måste ta hänsyn till vilket ingrepp som ska utföras, eventuella andra sjukdomar, ålder och kön, liksom den planerade anestesin. Särskild försiktighet måste iakttas vid premedicinering av spädbarn, äldre, gravida och patienter med neuromuskulära sjukdomar.

Förutom lugnande medel är det vanligt att ge smärtstillande preparat som tillägg.

Hos barn är det vanligt att smörja bedövande salva på planerat stickställe för intravenös nål. Salvan ska smörjas på minst en timme före stick.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.