Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Kirurgi

Malign hypertermi


Uppdaterad den: 2012-12-25

Annons

Vad är malign hypertermi?

Det är ett mycket sällsynt tillstånd. Beroende på vilka bedövningsmedel som har använts kan det väckas misstanke om tillståndet vid cirka 1 av 4 000 narkoser och tillståndet föreligger vid cirka 1 av 60 000 narkoser.

Malign hypertermi är en akut livshotande komplikation som kan uppträda under narkos och de första 24 timmarna efteråt. Malign betyder elakartad och hypertermi betyder hög feber. Det handlar alltså om ett tillstånd med farligt hög feber. Tillståndet beror på en akut okontrollerad hög ämnesomsättning i skelettmuskulaturen.

Annons
Annons

Ärftligt tillstånd

Benägenheten att drabbas av malign hypertermi kan vara ärftlig, och vid familjär förekomst ska vissa typer av narkosmedel inte användas. Om du själv eller andra i familjen har haft tillståndet vid narkos tidigare är det mycket viktigt att berätta detta för narkospersonalen!

Diagnos

En person med malign hypertermi får efter hand snabb och oregelbunden puls, kramp i käkmuskulaturen, instabilt blodtryck, ökande blåfärgning av slemhinnorna (cyanos), muskelstelhet och temperaturökning. Analyser av blodgaser visar förhöjd mängd koldioxid och lågt pH. Tillståndet kräver snabb behandling.

Annons
Annons

Behandling

Behandling sätts in omedelbart vid misstanke om tillståndet. Om tillståndet uppstår under en operation måste narkosen och operationen avbrytas så snart som möjligt. Läkemedlet Dantrolen ges mot detta tillstånd. Om det behövs ges upprepade doser. När tillståndet stabiliseras ges en ny dos efter tolv timmar.

Andra rubbningar i blodets kemiska sammansättning behandlas. Det är viktigt att det ges rikligt med vätska intravenöst för att förebygga njurskada. Vid hög feber eller snabbt stigande temperatur ska aktiv nedkylning startas. Noggrann observation under 48 timmar är nödvändigt eftersom tillståndet kan komma tillbaka.

Alla som har haft tillståndet ska utredas innan ny narkos ges, även personer där det bara har funnits misstanke om tillståndet. Man rekommenderar även att andra i familjen utreds. Alla som efter en utredning visar sig kunna utveckla tillståndet under narkos ska informeras om detta muntligt och skriftligt.

Om en patient behöver genomgå narkos innan en utredning kan göras, på grund av akut operation, används narkos som erfarenhetsmässigt innebär låg risk för att patienten utvecklar malign hypertermi. Dock måste narkospersonalen vara extra vaksam och ha tillgång till Dantrolen, samt möjligheter till omedelbar nedkylning.

Prognos

Utan tidig behandling är malign hypertermi ett dödligt tillstånd.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.